Quá trình tiến hoá

R

rainbridge

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

cô giải thích giúp em mấy câu này nhé

câu 1: Quan niệm quần thể về mặt sinh thái và về mặt di truyền khác nhau cơ bản ở:
a. không gian xác định
b. thời gian tồn tại
c. khả năng giao phối
d. tỉ lệ giới tính

câu 2: điều nào sau đây cho thấy vai trò của thuờng biến trong quá trình tiến hóa?
a. CLTN tác động lên KH cá thể, qua nhiều thế hệ dẫn đến chọn lọc KG
b. nhờ có thường biến mà cơ thể có những phản ứng linh hoạt về KH và tồn tại trước những biến đổi của ngoại cảnh
c. thuờng biến có ý nghĩa thích nghi trước những thay đổi nhất thời hoặc có tính chu kì của điều kiện sống
d. tất cả đều đúng
 
H

hocmai.sinhhoc

Vai trò của thường biến trong quá trình tiến hóa

Câu 2: điều nào sau đây cho thấy vai trò của thuờng biến trong quá trình tiến hóa?
a. CLTN tác động lên KH cá thể, qua nhiều thế hệ dẫn đến chọn lọc KG
b. nhờ có thường biến mà cơ thể có những phản ứng linh hoạt về KH và tồn tại trước những biến đổi của ngoại cảnh
c. thuờng biến có ý nghĩa thích nghi trước những thay đổi nhất thời hoặc có tính chu kì của điều kiện sống
d. tất cả đều đúng

Chào em!
Theo cô, câu này đáp án A là đúng, còn các đáp án còn lại là vai trò của thường biến nói chung, chứ không phải vai trò của thường biến trong quá trình tiến hóa.
Chúc em học tốt nhé!
 
Top Bottom