Quá trình hình thành loài bằng cách li địa lí và cách li sinh sản

A

anhsangvabongtoi

Quá trình hình thành loài bằng cách li địa lí và cách li sinh sản luôn tồn tại độc lập đúng hay sai

-sai vì không phải lúc nào 2 qt này đều tồn tại độc lập mà thực tế trong tự nhiên thì qt cách li địa lí cũng đồng thời có sự cách li sinh sản, kinh nghiệm của mình khi làm trắc nghiệm là những câu có từ "luôn", "đều" hay những từ tương tự thường là sai :p:p:p
 
Top Bottom