Toán 11 Pt lượng giác

kido2006

TMod Toán
Cu li diễn đàn
26 Tháng một 2018
1,693
2
2,651
376
Bắc Ninh
THPT Chuyên Bắc Ninh
[imath]1,\Leftrightarrow 8 \sin^3x=1[/imath]
[imath]\Leftrightarrow 2 \sin x=1[/imath]
[imath]\Leftrightarrow x=\dfrac{1}{6}(12 \pi n+\pi) \vee x=\dfrac{1}{6}(12 \pi n+5\pi) (n \in \mathbb{Z})[/imath]

[imath]2,\Leftrightarrow \tan (2x)=\sqrt[3]{\dfrac{1}{33}}[/imath]
[imath]\Leftrightarrow x=\dfrac{1}{2}\left ( k\pi+\arctan \sqrt[3]{\dfrac{1}{33}} \right ) (k \in \mathbb{Z})[/imath]

[imath]3,\Leftrightarrow 3 \cos x-4 \cos^3x=1[/imath]
[imath]\Leftrightarrow - \cos 3x=1[/imath]
[imath]\Leftrightarrow x=\dfrac{1}{3}(2 k \pi \pm \pi)(k \in \mathbb{Z})[/imath]

Nếu còn thắc mắc chỗ nào bạn hãy trả lời dưới topic này để được hỗ trợ nhé ^^
Chúc bạn học tốt ^^
Ngoài ra, bạn tham khảo kiến thức tại đây nhé
Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác
 
Top Bottom