Pro !!! help me >_<

U

uno1989

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Bài 1 : Cho 1g bột sắt tiếp xúc với oxi một thời gian thu được 1,24g hỗn hơp Fe2O3 và Fe dư . Lượng Fe dư là :
A : 0,036 B : 0,44
C :0,87 D : 1,62


Bài 2 : Cho a mol Cu KL tan hoàn toàn trong 120 ml dung dịch X gồm HNO3 1M và H2SO4 0,5M (loãng) thu được V lít khí NO duy nhất (đktc).Tính V ?
A: 14,933a lít B : 12,32a lít
C: 18,02a lít D : Kết quả khác

Bài 3 : Đốt cháy hợp chất hữu cơ X thu được CO2 và H2O . Khối lượng phân tử của X là 74 đvc . X tác dụng được với Na, NaOH, AgNO3/NH3 . CÔng thức phân tử của X là :
A: C4H10O B: C3H6O2
C: C2H2O3 D: C6H6

Đáp án câu 1:B , câu 2:A , câu 3:C . Ai giải giùm cái >_< !!! Bài 3 thì loại A và D nhưng C tui ko hiểu viết CTPT kiểu j` ? chả lẽ viết là CHO-O-CHO ??? ai bít chỉ giùm cái !!!
 
L

lemahu

1.B
2.A
3.C có 1 C phù hợp
mà giải thích à
1.lượng tăng thêm là lượng O thêm vào===>tính ra số mol O ==>tính ra số mọl Fe phản ứng
2.viết phương trình ra không thì tính nhẩm theo số e cho nhận là được
3.cái nè hình như là anhidrit kiểu như oxit của axit hữu cơ đó CT H-CO-O-CO-H
chất nè cộng nước tạo ra 2 axitfomic
 
S

songlacquan

Câu 1:
mO = 0.24 ==> nO (Fe2O3)= 0.015
===> nFe(Fe2O3) = 0.015*2/3 =0.01
suy ra mFe dư = 1 - 0.01*56 = 0.44
 
S

songlacquan

Câu 2:
3Cu2+ +8H+ +2NO3- ===> 2NO

do đề cho Cu tan hết nên chắc Cu hết !!!
n NO = 2/3 a
==> V=14.933al

kô hiểu cho mấy cái số kia để làm gì
mà kô cho a sao bít cái nào hết cái nào dư
bài này chắc có vấn đề
 
Top Bottom