polime tổng hợp

K

kylewis

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1. Trùng hợp 2,6 g stiren thu hh A. Cho A t/dụng 50 ml đ Brom 0,15M sau đó cho tiếp đ KI vào thì thu dc 0,3175 g Iot. Tìm k/lượng polime tạo thành trong A.
A. 1,95 B.1,6 C.1,25 D.2,4
2. Khi nói về polime phat bieu nào sai?
A. polithiophen có tính bán dẫn
B. khi nung chảy, đa số các polime cho chất lỏng nhớt, đặc,để nguội , rắn gọi là polime nhiệt rắn
C. poliisopren có tính đàn hồi
D. phản ứng depolime hóa gọi là pứ giải trùng hơp
E. clo hóa tơ polistiren ta dc tơ clorin
3. cho các chất: anilin, phenol, glyxin, natri axetat, kali phenolat, glocoz,tinh bột. trong đk thường có mấy chất ở trạng thái rắn và tan nhiều trong nước?
 
Top Bottom