Toán phương trình

Huỳnh Nam Huy

Học sinh chăm học
Thành viên
26 Tháng sáu 2017
556
123
96
21
Phú Yên
Trường THPT Ngô Gia Tự

Lê Thị Quỳnh Chi

Học sinh tiến bộ
Thành viên
2 Tháng ba 2017
487
513
214
21
Hà Nội
Trường THPT Nguyễn Du -Thanh oai
a) Thay m = 1 vào phương trình ta có:
[tex]\sqrt{3x^{2} - 9x +1}= x- 2[/tex]
[tex]\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} x\geq 2 & & \\ 3x^{2}- 9x +1 = x^{2} -4x +4& & \end{matrix}\right.[/tex]
[tex]\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} x\geq 2 & & \\ 2x^{2} -5x +5 =0& & \end{matrix}\right.[/tex]
=> Phương trình vô ngiệm
b) Câu này làm tương tự câu a, cũng tìm điều kiện x>= 2 xong giải như bình thường, ra phương trình bậc 2 rồi biện luận
 
Top Bottom