Toán phương trình

kingsman(lht 2k2)

Mùa hè Hóa học|Ngày hè tuyệt diệu
Thành viên
TV BQT tích cực 2017
  • Like
Reactions: Huỳnh Nam Huy

Mục Phủ Mạn Tước

Cựu Mod Toán
Thành viên
14 Tháng hai 2016
1,504
1,876
484
Nghệ An
$\color{Red}{\fbox{$\bigstar$ ĐHKTHC $\bigstar$}}$
giải pt : [tex](x+4)\sqrt{x-1}=(\sqrt{x-1})^{3}[/tex]
Đkxđ: [tex]x\geq 1[/tex]
+) Xét x=1 là 1 nghiệm của PT
+) Xét x>1 => Chia cả 2 vế cho [tex]\sqrt{x-1}[/tex] ta có [tex]x+4=(\sqrt{x-1})^2 => x+4=x-1 => 0=-5[/tex] (vô lí)
Vậy PT có nghiệm duy nhất là x=1
 
  • Like
Reactions: Huỳnh Nam Huy
Top Bottom