Hóa 11 Phương trình ion rút gọn

Shirayuki_Zen

Học sinh chăm học
Thành viên
6 Tháng mười hai 2018
762
834
121
17
Hà Nội
Trung học cơ sở Vân Nam
Giúp mình bài 4&5 nhé.Yêu các bạn nhiều❤❤❤View attachment 120077
bạn tự viết thêm chất sau và cân bằng nhé :)
4
a, BaCl + Na2CO3 -> BaCO3 +
b, NH4Cl + NaOH -> NH3 + H2O +
c, FeS + HCl -> H2S +
d, FeCl3 + KOH -> Fe(OH)3 +
e, AgNO3 + NaCl -> AgCl +
f, HCl + NaOH -> H2O +
g. Na3PO4 + HCl -> H3PO4 +
h, NaH2PO4 + NaOH -> Na2HPO4 +
NaH2PO4 + NaOH -> Na3PO4 +
i, CO2 + KOH ->K2CO3 + H2O
5
a, Pb(NO3)2 + NaCl -> PbCl2 + NaNO3
-> Pb(2+) + 2Cl(-) -> PbCl2
b, FeCl3 + KOH -> Fe(OH)3 + KCl
-> Fe(3+) + OH(-) -> Fe(OH)3
c, BaCl2 + H2SO4 -> BaSO4 + HCl
-> Ba(2+) + SO4(2-) -> BaSO4
d, HCl + Na2CO3 -> NaCl + CO2 + H2O
-> H(+) + CO3(2-) -> CO2 + H2O
e, NH4NO3 + NaOH -> NaNO3 + NH3 + H2O
-> NH4(+) + OH(-) -> NH3 + H2O
f, H2SO4 + NaOH -> Na2SO4 + H2O
-> H(+) + OH(-) -> H2O
 

Kayaba Akihiko

Cựu Mod Hóa
Thành viên
17 Tháng năm 2019
2,044
1,874
311
17
Bắc Giang
THCS Tân Dĩnh
bạn tự viết thêm chất sau và cân bằng nhé :)
4
a, BaCl + Na2CO3 -> BaCO3 +
b, NH4Cl + NaOH -> NH3 + H2O +
c, FeS + HCl -> H2S +
d, FeCl3 + KOH -> Fe(OH)3 +
e, AgNO3 + NaCl -> AgCl +
f, HCl + NaOH -> H2O +
g. Na3PO4 + HCl -> H3PO4 +
h, NaH2PO4 + NaOH -> Na2HPO4 +
NaH2PO4 + NaOH -> Na3PO4 +
i, CO2 + KOH ->K2CO3 + H2O
5
a, Pb(NO3)2 + NaCl -> PbCl2 + NaNO3
-> Pb(2+) + 2Cl(-) -> PbCl2
b, FeCl3 + KOH -> Fe(OH)3 + KCl
-> Fe(3+) + OH(-) -> Fe(OH)3
c, BaCl2 + H2SO4 -> BaSO4 + HCl
-> Ba(2+) + SO4(2-) -> BaSO4
d, HCl + Na2CO3 -> NaCl + CO2 + H2O
-> H(+) + CO3(2-) -> CO2 + H2O
e, NH4NO3 + NaOH -> NaNO3 + NH3 + H2O
-> NH4(+) + OH(-) -> NH3 + H2O
f, H2SO4 + NaOH -> Na2SO4 + H2O
-> H(+) + OH(-) -> H2O

cái cuối phản ứng thuận ngịch , chú ý
 
Top Bottom