Hóa phương trình cân bằng ( tìm x , y) Chúc các bạn làm bài tốt :))))

jerrymai

Học sinh
Thành viên
25 Tháng mười 2017
124
42
36
19
Ninh Bình
trung học cơ sở
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

1 ) hoàn thành các pthh sau
A ) Fex Oy + CO ----> FeO + CO2
B) Cn H2n + O2 ----> CO2 + H2O
C) NxOy + Cu ----> CuO +N
D) AgNO3+ CuCl2 ----> ? + Ag Cl
E) Al (OH)3 +H2SO4 -----> ? +H2O
F) K3PO4 + ? ---> Ca3 (PO4)2 +KCl
G) Cu Cl2 +NaOH ---> ? +?
J) Ba(NO3)2 + H2SO4 ----> ? +?
M) Fe(OH)3 +HCl ---> ? +?
N) Mg Cl2 +H3PO4 ---->?+?
G) ? + HCl --->FeCl2+H2O
K) ?+ H2SO4----> Na2 SO4 ----> Na2SO4+H2O
L) Fe + Cl2 ----> FeCl3
P) Fe +? --->. Fe3O4
F)Ca(NO3)2 +? ---> CaSO4 + HNO3
V) C12H22O11 -----> C + H2O
S) FexOy + CO ----> Fe +CO2
E) AgNO3 + BaCl2-----> AgCl +?
X) AlCl3 + AgNO3 -----> Ag Cl +?
I)Ca(OH)2 +H3PO4 -----> ?+CH2O
Z) K3PO4 +CuCl2 ----> KCl + ?
 

jerrymai

Học sinh
Thành viên
25 Tháng mười 2017
124
42
36
19
Ninh Bình
trung học cơ sở
1 ) hoàn thành các pthh sau
A ) Fex Oy + CO ----> FeO + CO2
B) Cn H2n + O2 ----> CO2 + H2O
C) NxOy + Cu ----> CuO +N
D) AgNO3+ CuCl2 ----> ? + Ag Cl
E) Al (OH)3 +H2SO4 -----> ? +H2O
F) K3PO4 + ? ---> Ca3 (PO4)2 +KCl
G) Cu Cl2 +NaOH ---> ? +?
J) Ba(NO3)2 + H2SO4 ----> ? +?
M) Fe(OH)3 +HCl ---> ? +?
N) Mg Cl2 +H3PO4 ---->?+?
G) ? + HCl --->FeCl2+H2O
K) ?+ H2SO4----> Na2 SO4 ----> Na2SO4+H2O
L) Fe + Cl2 ----> FeCl3
P) Fe +? --->. Fe3O4
F)Ca(NO3)2 +? ---> CaSO4 + HNO3
V) C12H22O11 -----> C + H2O
S) FexOy + CO ----> Fe +CO2
E) AgNO3 + BaCl2-----> AgCl +?
X) AlCl3 + AgNO3 -----> Ag Cl +?
I)Ca(OH)2 +H3PO4 -----> ?+CH2O
Z) K3PO4 +CuCl2 ----> KCl + ?
Câu b mình lộn nha mọi người phải là
B) Cn H2 + O2 ----> CO2 + H2O
 

Nhị Tiếu Khuynh Quốc

Học sinh
Thành viên
1 Tháng mười 2017
184
115
44
20
Thái Nguyên
A ) Fex Oy +y CO ---->xFeO + yCO2
B) Cn H2 + (2n+1)/2O2 ---->nCO2 + H2O
C) NxOy + yCu ----> yCuO +xN
D) 2AgNO3+ CuCl2 ----> Cu(NO3)2 + 2Ag Cl
E) 2Al (OH)3 +3H2SO4 -----> Al2(SO4)3+6H2O
F) 2K3PO4 + 3CaCl2 ---> Ca3 (PO4)2 +6KCl
G) Cu Cl2 +2NaOH ---> Cu(OH)2 +2NaCl
J) Ba(NO3)2 + H2SO4 ----> BaSO4 +2HNO3
M) Fe(OH)3 +3HCl ---> FeCl3+3H2O
N) 3Mg Cl2 +2H3PO4 ---->Mg3(PO4)2+6HCl
G)FeO +2 HCl --->FeCl2+H2O
K) Na2O+ H2SO4----> Na2SO4+H2O
L) 2Fe + 3Cl2 ---->(to) 2FeCl3
P) 3Fe +2O2--->(to). Fe3O4
F)Ca(NO3)2 +H2SO4---> CaSO4 + 2HNO3
V) C12H22O11 -----> 12C +11 H2O
S) FexOy + yCO ----> xFe +yCO2
E) 2AgNO3 + BaCl2-----> 2AgCl +Ba(NO3)2
X) AlCl3 + 3AgNO3 -----> 3Ag Cl +Al(NO3)3 (cái này có p/ư hả??)

I)Ca(OH)2 +H3PO4 -----> ?+CH2O ????
Z)2 K3PO4 +3CuCl2 ----> 6KCl + Cu3(PO4)2
 
Top Bottom