Phương trình amin với axit nitrơ giúp em

bienxanh20

Học sinh tiến bộ
Thành viên
27 Tháng hai 2017
902
1,297
299
- Amin bậc 1 dãy béo p/ứ với HNO2 tạo ancol tương ứng và giải phóng khí N2
C2H5-NH2 + HONO ---> C2H5-OH + N2 + H2O (xúc tác HCl)
- Amin bậc 1 dãy thơm p/ứ với HNO2 tạo thành muối điazoni
C6H5-NH2 + HONO + HCl --> C6H5-N=NCl (Benzenđiazoni clorua) + 2H2O (Phản ứng xảy ra ở nhiệt đồ 0 - 5oC)
- Amin bậc 2 dãy béo và thơm p/ứ với HNO2 tạo ra nitrosamin( màu vàng)
(C2H5)2N-H + HONO ---> (C2H5)2N-N=O + H2O
C6H5-NH-CH3 + HONO ---> C6H5-N2O-CH3 + H2O
-Amin bậc 3 dãy béo ko p/ứ với HNO2 tạo muối hoặc chỉ tạo muối ko bền dễ bị thủy phân
-Amin bậc 3 dãy thơm p/ứ với HNO2 cho sản phẩm thế ở nhân thơm
(CH3)2N-C6H5 + HONO ---> p-(CH3)2N-C6H4-NO + H2O (xúc tác axit HCl)
 
Top Bottom