Toán 9 Phương tích 1 điểm với 1 đường tròn

NDLinhh

Học sinh
Thành viên
7 Tháng hai 2020
75
12
26
18
Hà Nội
THCS Trung Hoà

Nguyễn Quế Sơn

Học sinh chăm học
Thành viên
17 Tháng năm 2019
413
474
76
19
Nghệ An
Trường THCS BL
Cho (O;R), TỪ MỘT ĐIỂM A NẰM NGOÀI ĐƯỜNG TRÒN O VÀ A CÁCH ĐIỂM O MỘT KHOẢNG BẰNG d (d>0). Vẽ cát tuyến ABC với đường tròn O. CM: AB.AC=d^2-R^2
Từ A kẻ cats tuyêns ADE vs đường tròn
Xets [tex]\Delta ACD[/tex] và [tex]\Delta AEB[/tex]:
Chung [tex]\widehat{A}[/tex]
[tex]\widehat{ACD}=\widehat{AEB}[/tex] (cùng chawn cung BD)
$=>$ [tex]\Delta ACD[/tex] đồng dạng [tex]\Delta AEB[/tex]
$=>$ AB.AC=AD.AE=d^2-R^2
 
  • Like
Reactions: Tungtom
Top Bottom