phương pháp nhận biết một số chất

B

banhuyentrang123

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

chữ hơi mờ nên mong các bạn thông cảm nhé
phương pháp thứ nhất dùng thuốc thử chung là H2S nên còn có tên là phương pháp H2S:
- Nhóm 1: Ion amoni và các ion kim loại kiềm: NH4+, Li+, Na+, K+, Rb+, Cs+, Fr+.
- Nhóm 2: Ion kim loại kiềm thổ: Ba2+, Sr2+, Ca2+, Mg2+, Ra2+
Sunfua nhóm 1 và nhóm 2 tan trong nước (đun nóng nếu cần).
- Nhóm 3: Be2+, Al3+, Cr3+, Mn2+, Fe2+, Fe3+, Co2+, Ni2+, Zn2+, Ga3+, In3+ : sunfua nhóm này không tan trong H2O nhưng tan trong axit mạnh.
- Nhóm 4: Ag+, Pb2+, Cu+, Au+, Tl+, Hg2+, Cu2+, Cd2+, Bi3+, Pd2+, Tl3+ : sunfua không tan trong nước và trong axit loãng.
- Nhóm 5: As3+, As5+, Sb3+, Sn4+, Au3+, Ge4+, V5+, W6+, Mo6+ : Sunfua tan trong các sunfua kiềm và các bazo mạnh.
Phương pháp này ít sử dụng nên chỉ nêu ra để tham khảo. Phương pháp axit - bazo sau đây sẽ được dùng chủ yếu.
Phương pháp thứ hai dựa trên sự khác nhau về độ tan của các hidroxit kim loại trong các axit và bazo kiềm như NaOH và NH3 nên gọi là phương pháp axit - bazo, các cation được phân làm 6 nhóm:
- Nhóm 1: Các ion kim loại kiềm và amoni: NH4+, Li+, Na+, K+, Rb+, Cs+, Fr+.
- Nhóm 2: Các ion kim loại kiềm thổ: Ba2+, Sr2+, Ca2+.
Hidroxit nhóm 1 và 2 là những bazo kiềm.
- Nhóm 3: Các cation tạo được muối clorua ít tan: Ag+, Pb2+.
- Nhóm 4: Các cation tạo được hidroxit tan trong NaOH dư: Be2+, Al3+, Cr3+, Zn2+, Sn2+, Sn4+.
- Nhóm 5: Các hidroxit tan trong NH3 tạo phức amin: Cu2+, Co2+, Ni2+, Cd2+, Hg2+.
- Nhóm 6: Các cation tạo được hidroxit ít tan trong nước, tan trong axit: Fe2+, Fe3+, Mg2+, Bi3+, Mn2+

Nếu một bài toán nhận biết gồm rất nhiều ion thì ta làm như sau: Cho NaOH đến đục, lọc lấy kết tủa chia làm nhiều phần, sau đó thêm NaOH, NH3, HCl vào từng phần để phân thành các nhóm như trên. Nếu một bài nhận biết đơn giản thì bỏ qua giai đoạn này, dựa vào tính chất đặc trưng khác nhau của từng nhóm để làm.
Tiếp theo sẽ trình bầy tính chất đặc trưng, quan sát được thông qua các hiện tượng vật lí như kết tủa, mầu sắc ...
và một số chất hiện nay như glucozo thì dùng cu(oh)2 hiện tượng là có dung dich màu xanh lam fomanandehit thì dùng cu(oh)2 có kết tủa đỏ gạch ... còn nhiều chất lắm hôm nào rảnh thì mình sẽ tông hợp cho nhé hiihihihi
thông cảm chữ hơi nhạt
 
Last edited by a moderator:
B

banhuyentrang123

bạn thông cảm nhé vài hôm nữa mình sẽ tổng hợp và trình bày rõ ràng cho mọi người cùng hiểu nhé ! cảm ơn mọi người đã thanks
 
Top Bottom