Hóa 9 Phương pháp giải bài tập khí cacbonic và muối cacbonat

Khanhtt_27

Học sinh chăm học
Thành viên
1 Tháng tám 2020
156
452
51
15
Bình Định
Trường THCS Mỹ Thành
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

BÀI TẬP KHÍ CACBONIC VÀ MUỐI CACBONAT
PHẢN ỨNG CỦA MUỐI CACBONAT VÀ HIĐROCACBONAT VỚI DUNG DỊCH AXIT

I- CƠ SỞ LÝ THUYẾT

Đối với dạng toán này cần lưu ý thứ tự cho hóa chất vì việc thay đổi thứ tự sẽ dẫn đến kết quả khác nhau.
Dạng 1: Khi cho rất từ từ dung dịch axit vào dung dịch muối cacbonat ( hoặc hỗn hợp muối cacbonat và hiđrocacbonat) thì phản ứng xảy ra theo thứ tự sau:
[TEX]CO_{3}^{2-}[/TEX] + [TEX]H^{+}[/TEX] [TEX]\rightarrow[/TEX] [TEX]HCO_{3}^{-}[/TEX].
[TEX]HCO_{3}^{-}[/TEX] + [TEX]H^{+}[/TEX] [TEX]\rightarrow[/TEX] [TEX]CO_{2}[/TEX] [TEX]\uparrow[/TEX] + [TEX]H_{2}O[/TEX]
Dạng 2: Khi cho rất từ từ dung dịch muối cacbonat ( hoặc hỗn hợp muối cacbonat và hiđrocacbonat) vào dung dịch axit xảy ra như sau:
[TEX]CO_{3}^{2-}[/TEX] + [TEX]H^{+}[/TEX] [TEX]\rightarrow[/TEX] [TEX]CO_{2}[/TEX] [TEX]\uparrow[/TEX] + [TEX]H_{2}O[/TEX]
[TEX]HCO_{3}^{-}[/TEX] + [TEX]H^{+}[/TEX] [TEX]\rightarrow[/TEX] [TEX]CO_{2}[/TEX] [TEX]\uparrow[/TEX] + [TEX]H_{2}O[/TEX]
II- BÀI TẬP ÁP DỤNG
Bài 1: (TSĐH- Khối A- 2007)
Cho từ từ dung dịch chứa a mol [TEX]HCl[/TEX] vào dung dịch chứa b mol [TEX]Na_{2}CO_{3}[/TEX] đồng thời khuấy đều, thu được V lít khí (ở đktc) và dung dịch X. Khi cho dư nước vôi trong vào dung dịch X thấy có xuất hiện kết tủa. Biểu thức liên hệ giữa V với a, b là:
A. V = 11,2(a - b). B. V = 22,4(a - b).
C. V = 22,4(a + b). D. V = 11,2(a + b).
Bài giải
Khi cho dư nước vôi trong vào dung dịch X thấy có xuất hiện kết tủa ([TEX]CaCO_{3}[/TEX]) suy ra X có chứa [TEX]NaHCO_{3}[/TEX].
[TEX]Na_{2}CO_{3}[/TEX] + [TEX]HCl[/TEX] [TEX]\rightarrow[/TEX] [TEX]NaHCO_{3}[/TEX] + [TEX]NaCl[/TEX]
amol [TEX]\rightarrow[/TEX] amol
[TEX]NaHCO_{3}[/TEX] + [TEX]HCl[/TEX] [TEX]\rightarrow[/TEX] [TEX]NaCl[/TEX] + [TEX]CO_{2}[/TEX] [TEX]\uparrow [/TEX]+ [TEX]H_{2}O[/TEX]
(b-a)mol [TEX]\rightarrow[/TEX] (b-a)mol
Vậy V = 22,4(a - b)
[TEX]\rightarrow[/TEX] Chọn đáp án B.
Bài 2: (TSĐH – Khối A- 2009) Dung dịch X chứa hỗn hợp gồm [TEX]Na_{2}CO_{3}[/TEX] 1,5M và [TEX]KHCO_{3}[/TEX] 1M. Nhỏ từ từ từng giọt cho đến hết 200 ml dung dịch [TEX]HCl[/TEX] 1M vào 100 ml dung dịch X, sinh ra V lít khí (đktc). Giá trị của V là
A. 3,36. B. 2,24. C. 4,48. D. 1,12.
Bài giải
Phản ứng xảy ra theo thứ tự sau:
[TEX]CO_{3}^{2-}[/TEX] + [TEX]H^{+}[/TEX] [TEX]\rightarrow[/TEX] [TEX]HCO_{3}^{-}[/TEX] (1)
0,15mol [TEX]\rightarrow[/TEX] 0,15mol [TEX]\rightarrow[/TEX] 0,15mol
[TEX]HCO_{3}^{-}[/TEX] + [TEX]H^{+}[/TEX] [TEX]\rightarrow[/TEX] [TEX]CO_{2}[/TEX] [TEX]\uparrow[/TEX] + [TEX]H_{2}O[/TEX] (2)
0,05mol [TEX]\rightarrow[/TEX] 0,05mol [TEX]\rightarrow[/TEX] 0,05mol
Sau phản ứng (2) [TEX]HCO_{3}^{-}[/TEX] còn dư 0,2 mol
[TEX]\rightarrow[/TEX] V=1,12l
[TEX]\rightarrow[/TEX]Chọn đáp án D.
Bài 3: (TSĐH – Khối A- 2010) Nhỏ từ từ từng giọt đến hết 30ml dung dịch [TEX]HCl[/TEX] 1M vào 100ml dung dịch chứa [TEX]Na_{2}CO_{3}[/TEX] 0,2M và [TEX]NaHCO_{3}[/TEX] 0,2M, sau phản ứng thu được số mol [TEX]CO_{2}[/TEX] là:
A. 0,02 B. 0,03 C. 0,015 D. 0,01
Bài giải
Phản ứng xảy ra theo thứ tự sau:
[TEX]CO_{3}^{2-}[/TEX] + [TEX]H^{+}[/TEX] [TEX]\rightarrow[/TEX] [TEX]HCO_{3}^{-}[/TEX] (1)
0,02mol [TEX]\rightarrow[/TEX] 0,02mol [TEX]\rightarrow[/TEX] 0,02mol
[TEX]HCO_{3}^{-}[/TEX] + [TEX]H^{+}[/TEX] [TEX]\rightarrow[/TEX] [TEX]CO_{2}[/TEX] [TEX]\uparrow[/TEX] + [TEX]H_{2}O[/TEX] (2)
0,01mol [TEX]\rightarrow[/TEX] 0,01mol [TEX]\rightarrow[/TEX] 0,01mol
Sau phản ứng (2) [TEX]HCO_{3}^{-}[/TEX] còn dư 0,03 mol
Vậy số mol [TEX]CO_{2}[/TEX] là 0,03 mol.
[TEX]\rightarrow[/TEX] Chọn đáp án D
II- BÀI TẬP TỰ LUYỆN
Bài 1: Hấp thụ hoàn toàn 0,672l khí [TEX]CO_{2}[/TEX] (đktc) vào 100ml dung dịch X chứa [TEX]NaOH[/TEX] 0,2M và [TEX]Ba(OH)_{2}[/TEX] 0,15M, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được dung dịch Y. Trong dung dịch Y có chứa:

A.
[TEX]NaHCO_{3}[/TEX], [TEX]Na_{2}CO_{3}[/TEX] B. [TEX]NaHCO3[/TEX], [TEX]Ba(HCO_{3})_{2}[/TEX]

C.
[TEX]NaOH[/TEX], [TEX]Ba(OH)_{2}[/TEX]. D. [TEX]Na_{2}CO_{3}[/TEX], [TEX]NaOH[/TEX].
 

Nguyễn Linh_2006

Cựu Mod Hóa
Thành viên
23 Tháng sáu 2018
4,076
12,754
926
Nam Định
THPT chuyên Lê Hồng Phong

II- BÀI TẬP TỰ LUYỆN
Bài 1:
Hấp thụ hoàn toàn 0,672l khí [TEX]CO_{2}[/TEX] (đktc) vào 100ml dung dịch X chứa [TEX]NaOH[/TEX] 0,2M và [TEX]Ba(OH)_{2}[/TEX] 0,15M, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được dung dịch Y. Trong dung dịch Y có chứa:

A.
[TEX]NaHCO_{3}[/TEX], [TEX]Na_{2}CO_{3}[/TEX] B. [TEX]NaHCO3[/TEX], [TEX]Ba(HCO_{3})_{2}[/TEX]

C.
[TEX]NaOH[/TEX], [TEX]Ba(OH)_{2}[/TEX]. D. [TEX]Na_{2}CO_{3}[/TEX], [TEX]NaOH[/TEX].
Cách làm nhanh hơn xíu :3
______________
[TEX]n_{CO_2}=0,03(mol)[/TEX]

[TEX]n_{OH^-}=0,02+2.0,015=0,05(mol)[/TEX]

[TEX]\Rightarrow 1< \dfrac{n_{OH^-}}{n_{CO_2}}<2[/TEX]

Do đó dung dịch có [TEX]CO_3^{2-},HCO_3^-[/TEX]

Đối chiếu đáp án chỉ có A thoả mãn .
 

Khanhtt_27

Học sinh chăm học
Thành viên
1 Tháng tám 2020
156
452
51
15
Bình Định
Trường THCS Mỹ Thành
Bài 2:. Nhỏ từ từ 200ml dung dịch [TEX]HCl[/TEX] vào 100ml dung dịch X chứa [TEX]Na_{2}CO_{3}[/TEX], [TEX]K_{2}CO_{3}[/TEX], [TEX]NaHCO_{3}[/TEX] ( trong đó [TEX]NaHCO_{3}[/TEX] có nồng độ 1M), thu được 1,12 lít [TEX]CO_{2}[/TEX] (đktc) và dung dịch Y. Cho nước vôi trong dư vào dung dịch Y thu được 20 gam kết tủa. Nồng độ mol/l của dung dịch [TEX]HCl[/TEX] là:
A. 1,25 M B.0,5M C.1,0M D. 0,75M
 

Myfriend_FPT

Học sinh chăm học
Thành viên
21 Tháng chín 2020
866
1,472
146
Sao Hỏa
Bến Tre
THCS Nguyễn Văn Bánh
@Khanhtt_27 không biết đúng không nữa =)))
Câu 2
nNaHCO3=0,1mol
nCO2=0,05mol
nCaCO3=0,2mol
H+ CO32- ------>HCO3-
x------------------------x
HCO3-+H+------------>H2O+CO2
0,05----0,05-------------------0,05
HCO3-(dư) + OH- --->CO32- + H2O
0,2------------------------0,2
nHCO3-(dư)=x-0,05+0,1=0,2=>x=0,15
nH+=nHCl=0,2mol
=>CM(HCl)=1M
 

006x

Học sinh chăm học
Thành viên
5 Tháng tám 2020
74
916
81
Vĩnh Long
Ẩn danh
Bài 2:. Nhỏ từ từ 200ml dung dịch [TEX]HCl[/TEX] vào 100ml dung dịch X chứa [TEX]Na_{2}CO_{3}[/TEX], [TEX]K_{2}CO_{3}[/TEX], [TEX]NaHCO_{3}[/TEX] ( trong đó [TEX]NaHCO_{3}[/TEX] có nồng độ 1M), thu được 1,12 lít [TEX]CO_{2}[/TEX] (đktc) và dung dịch Y. Cho nước vôi trong dư vào dung dịch Y thu được 20 gam kết tủa. Nồng độ mol/l của dung dịch [TEX]HCl[/TEX] là:
A. 1,25 M B.0,5M C.1,0M D. 0,75M
Số mol của gốc [tex]CO_3^{-2}[/tex]: n = x (mol)
Số mol NaHCO3: n_NaHCO3 = 0,1 (mol)
Số mol CO2: n_CO2 = 0,05 (mol)
Số mol CaCO3: n_CaCO3 = 0,2 (mol)
Nhỏ từ từ HCl
PT ion
[tex]H^{+} + CO_3^{-2} \rightarrow HCO_3^{-}[/tex]
x<-----------x-------------->x
[tex]HCO_3^{-} + H^{+ }\rightarrow CO_2 + H_2O[/tex]
0,05<---------0,05<---------------0,05
Số mol [tex]HCO_3^{-}[/tex] còn lại: n = x + 0,1- 0,05=x + 0,05 (mol)
Tác dụng với Ca(OH)2
[tex]OH^{2-} + HCO_3^{-}\rightarrow CO_3^{2-} + H_2O[/tex] (*)
0,2<---------0,2
Ta có: x + 0,05 = 0,2 => x = 0,15 (mol)
Số mol HCl: n_HCl = 0,15 + 0,05 = 0,2 (mol)
=>C_M = 1M =>Chọn C
Xem giùp mình phương trình (*) không biết có đúng không?
 

Khanhtt_27

Học sinh chăm học
Thành viên
1 Tháng tám 2020
156
452
51
15
Bình Định
Trường THCS Mỹ Thành
@Khanhtt_27 không biết đúng không nữa =)))
Câu 2
nNaHCO3=0,1mol
nCO2=0,05mol
nCaCO3=0,2mol
H+ CO32- ------>HCO3-
x------------------------x
HCO3-+H+------------>H2O+CO2
0,05----0,05-------------------0,05
HCO3-(dư) + OH- --->CO32- + H2O
0,2------------------------0,2
nHCO3-(dư)=x-0,05+0,1=0,2=>x=0,15
nH+=nHCl=0,2mol
=>CM(HCl)=1M
Số mol của gốc [tex]CO_3^{-2}[/tex]: n = x (mol)
Số mol NaHCO3: n_NaHCO3 = 0,1 (mol)
Số mol CO2: n_CO2 = 0,05 (mol)
Số mol CaCO3: n_CaCO3 = 0,2 (mol)
Nhỏ từ từ HCl
PT ion
[tex]H^{+} + CO_3^{-2} \rightarrow HCO_3^{-}[/tex]
x<-----------x-------------->x
[tex]HCO_3^{-} + H^{+ }\rightarrow CO_2 + H_2O[/tex]
0,05<---------0,05<---------------0,05
Số mol [tex]HCO_3^{-}[/tex] còn lại: n = x + 0,1- 0,05=x + 0,05 (mol)
Tác dụng với Ca(OH)2
[tex]OH^{2-} + HCO_3^{-}\rightarrow CO_3^{2-} + H_2O[/tex] (*)
0,2<---------0,2
Ta có: x + 0,05 = 0,2 => x = 0,15 (mol)
Số mol HCl: n_HCl = 0,15 + 0,05 = 0,2 (mol)
=>C_M = 1M =>Chọn C
Xem giùp mình phương trình (*) không biết có đúng không?
Đúng hết rồi nè <33 ~ Bài tiếp theo:
Bài 3: Hòa tan hoàn toàn 10,8 gam kim loại M vào dung dịch [TEX]H_{2}SO_{4}[/TEX] đặc nóng dư, sau phản ứng thu được khí [TEX]SO_{2}[/TEX] (sản phẩm khử duy nhất). Hấp thụ hoàn toàn khí [TEX]SO_{2}[/TEX] thu được sau phản ứng vào 200 ml dung dịch [TEX]NaOH[/TEX] 2,5M, sau phản ứng thu được dung dịch Y có chứa 47,9 gam chất tan. Kim loại M là
A. Al B. Mg C. Ca D. Fe
 

006x

Học sinh chăm học
Thành viên
5 Tháng tám 2020
74
916
81
Vĩnh Long
Ẩn danh
Đúng hết rồi nè <33 ~ Bài tiếp theo:
Bài 3: Hòa tan hoàn toàn 10,8 gam kim loại M vào dung dịch [TEX]H_{2}SO_{4}[/TEX] đặc nóng dư, sau phản ứng thu được khí [TEX]SO_{2}[/TEX] (sản phẩm khử duy nhất). Hấp thụ hoàn toàn khí [TEX]SO_{2}[/TEX] thu được sau phản ứng vào 200 ml dung dịch [TEX]NaOH[/TEX] 2,5M, sau phản ứng thu được dung dịch Y có chứa 47,9 gam chất tan. Kim loại M là
A. Al B. Mg C. Ca D. Fe
Số mol NaOH: [tex]n_NaOH = 0,2.2,5 = 0,5 (mol)[/tex]
Y có chứa 47,9 gam chất tan
=>Chất tan có thể là NaHSO3 hoặc NaHSO3 và Na2SO3 hoặc Na2SO3 và NaOH dư
TH1: Chất tan có NaOH dư
Gọi x là số mol SO2 (x <0,25)
m_ct = (0,5-2x).40 + 126.x = 47,9 (g)
=>x = 0,606 (mol) (loại)
TH2: Chất tan là NaHSO3
Số mol NaHSO3: n_NaHSO3 = 47,9/104 = 0,46 < 0,5 (mol) (loại)
TH3: Chất tan gồm 2 muối
Gọi x, y lần lượt là số mol NaHSO3, Na2SO3
PTHH
[tex]NaOH + SO_2 \rightarrow NaHSO_3 [/tex]
[tex]2NaOH + SO_2 \rightarrow Na_2SO_3 + H_2O[/tex]
Ta có:
x + 2y = 0,5 (mol)
104x + 126y = 47,9 (g)
=>x = 0,4 (mol); y=0,05 (mol)
n_SO2 = 0,45 (mol)
Gọi n là hóa trị cao nhất của M
[tex]2M + 2nH_2SO_4 \rightarrow M_2(SO_4)_n+ nSO_2 + 2nH_2O[/tex]
0,9/n<--------------0,45
Khối lượng mol M: M_M = 10,8.n/0,9 = 12n (g/mol)
Vì M là kim loại =>n = 2 là thỏa mãn
M là Mg =>B
 
Last edited:

Myfriend_FPT

Học sinh chăm học
Thành viên
21 Tháng chín 2020
866
1,472
146
Sao Hỏa
Bến Tre
THCS Nguyễn Văn Bánh
Đúng hết rồi nè <33 ~ Bài tiếp theo:
Bài 3: Hòa tan hoàn toàn 10,8 gam kim loại M vào dung dịch [TEX]H_{2}SO_{4}[/TEX] đặc nóng dư, sau phản ứng thu được khí [TEX]SO_{2}[/TEX] (sản phẩm khử duy nhất). Hấp thụ hoàn toàn khí [TEX]SO_{2}[/TEX] thu được sau phản ứng vào 200 ml dung dịch [TEX]NaOH[/TEX] 2,5M, sau phản ứng thu được dung dịch Y có chứa 47,9 gam chất tan. Kim loại M là
A. Al B. Mg C. Ca D. Fe

nNaOH=0,5mol
TH1:Y{OH- ; SO32-}(nSO2<0,25)
2OH-+SO2---->SO32-+H2O
2x-----------x---------x
m=40(0,5-2x)+126x=47,9=>x=0,6(loai)
TH2:Y{SO32-;HSO3-}(nSO2>0,25)
2OH-+SO2---->SO32-+H2O
0,5----0,25---------0,25
SO32-+SO2+H2O--->2HSO3-
x----------x------------------2x
m=(0,25.-x).126+2x.104=47,9=>x=0,2
nSO2=0,45(nhan)
2M+2nH2SO4-->M2(SO4)n+nSO2+2nH2O
0,9/n---------------------------------0,45
M(M)=12n=>n=2=>M=24(Mg)
TH3 Y{HSO3-}
2OH-+SO2---->SO32-+H2O
0,5-------0,25-----0,25
SO32-+SO2+H2O--->2HSO3-
0,25--------0,25---------------0,5
m=0,5.104=52>47,9=>loai
=>Chon B
 
Last edited:

Nguyễn Linh_2006

Cựu Mod Hóa
Thành viên
23 Tháng sáu 2018
4,076
12,754
926
Nam Định
THPT chuyên Lê Hồng Phong
Đúng hết rồi nè <33 ~ Bài tiếp theo:
Bài 3: Hòa tan hoàn toàn 10,8 gam kim loại M vào dung dịch [TEX]H_{2}SO_{4}[/TEX] đặc nóng dư, sau phản ứng thu được khí [TEX]SO_{2}[/TEX] (sản phẩm khử duy nhất). Hấp thụ hoàn toàn khí [TEX]SO_{2}[/TEX] thu được sau phản ứng vào 200 ml dung dịch [TEX]NaOH[/TEX] 2,5M, sau phản ứng thu được dung dịch Y có chứa 47,9 gam chất tan. Kim loại M là
A. Al B. Mg C. Ca D. Fe
Số mol NaOH: [tex]n_NaOH = 0,2.2,5 = 0,5 (mol)[/tex]
Y có chứa 47,9 gam chất tan
=>Chất tan có thể là NaHSO3 hoặc NaHSO3 và Na2SO3 hoặc Na2SO3 và NaOH dư
TH1: Chất tan có NaOH dư
Gọi x là số mol SO2 (x <0,25)
m_ct = (0,5-2x).40 + 126.x = 47,9 (g)
=>x = 0,606 (mol) (loại)
TH2: Chất tan là NaHSO3
Số mol NaHSO3: n_NaHSO3 = 47,9/104 = 0,46 < 0,5 (mol) (loại)
TH3: Chất tan gồm 2 muối
Gọi x, y lần lượt là số mol NaHSO3, Na2SO3
PTHH
[tex]NaOH + SO_2 \rightarrow NaHSO_3 [/tex]
[tex]2NaOH + SO_2 \rightarrow Na_2SO_3 + H_2O[/tex]
Ta có:
x + 2y = 0,5 (mol)
104x + 126y = 47,9 (g)
=>x = 0,4 (mol); y=0,05 (mol)
n_SO2 = 0,45 (mol)
Gọi n là hóa trị cao nhất của M
[tex]2M + 2nH_2SO_4 \rightarrow M_2(SO_4)_n+ nSO_2 + 2nH_2O[/tex]
0,9/n<--------------0,45
Khối lượng mol M: M_M = 10,8.n/0,9 = 12n (g/mol)
Vì M là kim loại =>n = 2 là thỏa mãn
M là Mg =>B
nNaOH=0,5mol
TH1:Y{OH- ; SO32-}(nSO2<0,25)
2OH-+SO2---->SO32-+H2O
2x-----------x---------x
m=40(0,5-2x)+126x=47,9=>x=0,6(loai)
TH2:Y{SO32-;HSO3-}(nSO2>0,25)
2OH-+SO2---->SO32-+H2O
0,5----0,25---------0,25
SO32-+SO2+H2O--->2HSO3-
x----------x------------------2x
m=(0,25.-x).126+2x.104=47,9=>x=0,2
nSO2=0,45(nhan)
2M+2nH2SO4-->M2(SO4)n+nSO2+2nH2O
0,9/n---------------------------------0,45
M(M)=12n=>n=2=>M=24(Mg)
TH3 Y{HSO3-}
2OH-+SO2---->SO32-+H2O
0,5-------0,25-----0,25
SO32-+SO2+H2O--->2HSO3-
0,25--------0,25---------------0,5
m=0,5.104=52>47,9=>loai
=>Chon B

Nếu có cách không phải chia TH như kia thì sao nào :3
Linh giới thiệu lun nha ^^
_________________________
[TEX]n_{NaOH}=0,5(mol)[/TEX]

Có PT tổng quát:

[TEX]kNaOH + SO_2 \rightarrow Na_kH_{2-k}SO_3 + (k-1) H_2O [/TEX]
0,5 ——————————> [TEX]\dfrac{0,5}{k}[/TEX]

[TEX]M_{muoi}=23k + 2-k + 80=22k+82 (g/mol)[/TEX]

Mặt khác :
[TEX]M_{muoi}=47,9:\dfrac{0,5}{k}=95,8k(g/mol)[/TEX]

Suy ra : [TEX]95,8k=22k+82[/TEX]

[TEX]\Rightarrow 1 < k=1,11 <2[/TEX]

Do đó: muối gồm [TEX]Na_2SO_3; NaHSO_3[/TEX]
 

Khanhtt_27

Học sinh chăm học
Thành viên
1 Tháng tám 2020
156
452
51
15
Bình Định
Trường THCS Mỹ Thành
nNaOH=0,5mol
TH1:Y{OH- ; SO32-}(nSO2<0,25)
2OH-+SO2---->SO32-+H2O
2x-----------x---------x
m=40(0,5-2x)+126x=47,9=>x=0,6(loai)
TH2:Y{SO32-;HSO3-}(nSO2>0,25)
2OH-+SO2---->SO32-+H2O
0,5----0,25---------0,25
SO32-+SO2+H2O--->2HSO3-
x----------x------------------2x
m=(0,25.-x).126+2x.104=47,9=>x=0,2
nSO2=0,45(nhan)
2M+2nH2SO4-->M2(SO4)n+nSO2+2nH2O
0,9/n---------------------------------0,45
M(M)=12n=>n=2=>M=24(Mg)
TH3 Y{HSO3-}
2OH-+SO2---->SO32-+H2O
0,5-------0,25-----0,25
SO32-+SO2+H2O--->2HSO3-
0,25--------0,25---------------0,5
m=0,5.104=52>47,9=>loai
=>Chon B

Số mol NaOH: [tex]n_NaOH = 0,2.2,5 = 0,5 (mol)[/tex]
Y có chứa 47,9 gam chất tan
=>Chất tan có thể là NaHSO3 hoặc NaHSO3 và Na2SO3 hoặc Na2SO3 và NaOH dư
TH1: Chất tan có NaOH dư
Gọi x là số mol SO2 (x <0,25)
m_ct = (0,5-2x).40 + 126.x = 47,9 (g)
=>x = 0,606 (mol) (loại)
TH2: Chất tan là NaHSO3
Số mol NaHSO3: n_NaHSO3 = 47,9/104 = 0,46 < 0,5 (mol) (loại)
TH3: Chất tan gồm 2 muối
Gọi x, y lần lượt là số mol NaHSO3, Na2SO3
PTHH
[tex]NaOH + SO_2 \rightarrow NaHSO_3 [/tex]
[tex]2NaOH + SO_2 \rightarrow Na_2SO_3 + H_2O[/tex]
Ta có:
x + 2y = 0,5 (mol)
104x + 126y = 47,9 (g)
=>x = 0,4 (mol); y=0,05 (mol)
n_SO2 = 0,45 (mol)
Gọi n là hóa trị cao nhất của M
[tex]2M + 2nH_2SO_4 \rightarrow M_2(SO_4)_n+ nSO_2 + 2nH_2O[/tex]
0,9/n<--------------0,45
Khối lượng mol M: M_M = 10,8.n/0,9 = 12n (g/mol)
Vì M là kim loại =>n = 2 là thỏa mãn
M là Mg =>B
Chính xác o_o ~ Bài tiếp theo nào :D
Bài 4: Hòa tan hoàn toàn m gam kim loại [TEX]Cu[/TEX] vào dung dịch [TEX]H_{2}SO_{4}[/TEX] đặc nóng dư, sau phản ứng thu được khí [TEX]SO_{2}[/TEX] (sản phẩm khử duy nhất). Hấp thụ hoàn toàn khí [TEX]SO_{2}[/TEX] thu được sau phản ứng vào 200 ml dung dịch [TEX]KOH[/TEX] 2.5M, sau phản ứng thu được dung dịch Y có chứa 37,2 gam chất tan. Giá trị m là
1. A. 12,8. B. 6,4. C. 19,2. D. 16,0.
 

Myfriend_FPT

Học sinh chăm học
Thành viên
21 Tháng chín 2020
866
1,472
146
Sao Hỏa
Bến Tre
THCS Nguyễn Văn Bánh
Làm theo cách mới của chị Linh giới thiệu =)))
Có sai sửa giúp nhé =)))
nKOH=0,5mol
Cu+2H2SO4---->CuSO4+2H2O+SO2
x---------------------------------------------x
PT tổng quát :
kKOH+SO2--->KkH2-kSO3+(k-1)H2O
0,5-----------------------0,5/k
=>M(muối)=39k+2-k+80 =38k+82
Mặt khác M(muối)=74,4k
=>74,4k=38k+82=>k=2,25=>Y{OH-(dư);SO32-}
2OH-+SO2---->SO32-+H2O
2x-------x------------x
m=(0,5-2x)56+x.158=37,2=>x=0,2
=>mCu=12,8g
 
Last edited:

Khanhtt_27

Học sinh chăm học
Thành viên
1 Tháng tám 2020
156
452
51
15
Bình Định
Trường THCS Mỹ Thành
Làm theo cách mới của chị Linh giới thiệu =)))
Có sai sửa giúp nhé =)))
nKOH=0,5mol
Cu+2H2SO4---->CuSO4+2H2O+SO2
x---------------------------------------------x
PT tổng quát :
kKOH+SO2--->KkH2-kSO3+(k-1)H2O
0,5-----------------------0,5/k
=>M(muối)=39k+2-k+80 =38k+82
Mặt khác M(muối)=74,4k
=>74,4k=38k+82=>k=2,25=>Y{OH-(dư);SO32-}
2OH-+SO2---->SO32-+H2O
2x-------x------------x
m=(0,5-2x)56+x.158=37,2=>x=0,2
=>mCu=12,8g
Đúng rồi nhé :Rabbit12 ~ Bài tiếp theo :Rabbit3
Bài 5: Cho 0,4 mol [TEX]CO_{2}[/TEX] phản ứng hết với 2 lít dung dịch [TEX]Ca(OH)_{2}[/TEX] aM thu được m gam kết tủa. Mặt khác cho 0,9 mol [TEX]CO_{2}[/TEX] phản ứng hết với 2 lít dung dịch [TEX]Ca(OH)_{2}[/TEX] aM thu được 0,75m gam kết tủa. Giá trị của a là:
A. 0,7M B. 0,2M C. 0,6M D. 0,3M
Bài 6: Sục V lít [TEX]CO_{2}[/TEX] (đktc) vào dung dịch hỗn hợp chứa x mol [TEX]NaOH[/TEX] và y mol [TEX]Ba(OH)_{2}[/TEX]. Để kết tủa thu được là cực đại thì giá trị của V là:
A. V = 22,4.y. B. V = 22,4.(x+y).
C. 22,4.y ≤ V ≤ (y + [tex]\dfrac{x}{2}[/tex] ).22,4. D. 22,4.y ≤ V ≤ (x + y).22,4.
Bài 7: Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít [TEX]CO_{2}[/TEX] (đktc) vào 100 ml dung dịch gồm [TEX]K_{2}CO_{3}[/TEX] 0,2M và [TEX]KOH[/TEX] x mol/lít, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y. Cho toàn bộ Y tác dụng với dung dịch [TEX]BaCl_{2}[/TEX] (dư), thu được 11,82 gam kết tủa, đun nóng dung dịch lại thu thêm kết tủa. Giá trị của x là
A. 1,6 B. 1,2 C. 1,0 D. 1,4
@tiểu thiên sứ @Nguyễn Linh_2006 @Myfriend_FPT @Aww Pomme mọi người ủng hộ topic của em đi ạ :Rabbit66:Rabbit66
----------------------------------------------------------------------------------------------
Topic này đến đây là kết thúc rồi :Rabbit17 ~ Mọi người hãy chờ đón và ủng hộ topic tiếp theo của mình nhé :Rabbit18
~ Cảm ơn mọi người nhiều :Rabbit32
 
Last edited:

Myfriend_FPT

Học sinh chăm học
Thành viên
21 Tháng chín 2020
866
1,472
146
Sao Hỏa
Bến Tre
THCS Nguyễn Văn Bánh
Câu 5
nCO2 tăng 2,25 lần m kết tủa chỉ giảm 1,33 lần
=>khi cho 0,4 mol CO2 vào Ca(OH)2 còn dư Ca(OH)2
nCa(OH)2=2a
TN1:
CO2+Ca(OH)2---->CaCO3
0,4------------------0,4
TN2:
CO2+Ca(OH)2------>CaCO3
2a----------2a--------------2a
CaCO3+H2O+CO2--->Ca(HCO3)2
(0,9-2a)--------(0,9-2a)
m=(4a-0,9).100=0,75.0,4.100=>a=0,3=>Câu D
Câu 6:
Ba(OH)2+CO2------>BaCO3+H2O(1)
y------------y----------------y
2NaOH+CO2--->Na2CO3+H2O(2)
x--------0,5x-----------0,5x
Na2CO3+CO2+H2O--->2NaHCO3(3)
0,5x--------0,5x---------------x
BaCO3+H2O+CO2--->Ba(HCO3)2(4)
để kết tủa cực đại thì không xảy ra (4)
y ≤ nCO2 ≤ x+y
22,4.y ≤ V ≤ (x + y).22,4=>D
Câu 7:
nCO2=0,1
nK2CO3=0,02
nKOH=0,1x
nBaCO3=0,06mol
2OH-+CO2--->CO32-+H2O
0,1x-----0,05x----0,05x
CO32-+CO2+H2O-->2HCO3-
0,1-0,05x--0,1-0,05x
CO32-+Ba2+--->BaCO3
0,06--------------0,06
nCO32-(Pư Ba2+)=0,05x+0,02-0,1+0,05x=0,06=>x=1,4=>Câu D
 
Top Bottom