Sử 8 Phong trào chống thuế ở Trung kì và cuộc vận động Duy tân

Nguyễn Như Tuyết

Học sinh chăm học
Thành viên
22 Tháng mười một 2017
706
837
126
Bình Định
THCS Hoài Xuân

anlong6@gmail.com

Học sinh chăm học
Thành viên
4 Tháng ba 2019
565
795
121
Nam Định
Trường học
Cũng trong những năm đầu thế kỉ XX, cuộc vận động Duy tân (theo cái mới) diễn ra sôi nổi tại Trung Kì. Lãnh đạo phong trào là Phan Châu Trinh. Huỳnh Thúc Kháng v.v... Gần giống như phong trào Đông Kinh nghĩa thục ờ Bắc Kì, hình thức hoạt động của phong trào Duy tân rất phong phú : mở trường, diễn thuyết về các đề tài sinh hoạt xã hội, tình hình thế giới, tuyên truyền đả phá các hủ tục phong kiến lạc hậu, đua nhau cắt tóc ngắn, mặc áo ngắn, đả kích quan lại xấu, cổ động việc mở mang công, thương nghiệp... Anh hương của phong trào rất mạnh. Đến năm 1908, dưới ảnh hưởng trực tiếp của phong trào Duy tân, một phong trào chống đi phu, chống sưu thuế diễn ra rầm rộ ở Quảng Nam. sau đó là Quảng Ngãi, rồi lan ra một số tỉnh ở Trung Kì. Thực dân Pháp đã thẳng tay đàn áp. bắt bớ, tù đày. tuyên án xử tử nhiều nhà yêu nước, trong đó có Phan Châu Trinh, Trần Quý Cáp...
Nguồn lời giải hay.com
 

Dasha Taran

Học sinh mới
Thành viên
2 Tháng năm 2019
51
24
11
19
Hưng Yên
THCS Đặng Lễ
Diễn ra sôi nổi, rầm rộ (chống sưu thuế diễn ra rầm rộ ở Quảng Nam. sau đó là Quảng Ngãi, rồi lan ra một số tỉnh ở Trung Kì.)
 

Nguyễn Như Tuyết

Học sinh chăm học
Thành viên
22 Tháng mười một 2017
706
837
126
Bình Định
THCS Hoài Xuân
Cũng trong những năm đầu thế kỉ XX, cuộc vận động Duy tân (theo cái mới) diễn ra sôi nổi tại Trung Kì. Lãnh đạo phong trào là Phan Châu Trinh. Huỳnh Thúc Kháng v.v... Gần giống như phong trào Đông Kinh nghĩa thục ờ Bắc Kì, hình thức hoạt động của phong trào Duy tân rất phong phú : mở trường, diễn thuyết về các đề tài sinh hoạt xã hội, tình hình thế giới, tuyên truyền đả phá các hủ tục phong kiến lạc hậu, đua nhau cắt tóc ngắn, mặc áo ngắn, đả kích quan lại xấu, cổ động việc mở mang công, thương nghiệp... Anh hương của phong trào rất mạnh. Đến năm 1908, dưới ảnh hưởng trực tiếp của phong trào Duy tân, một phong trào chống đi phu, chống sưu thuế diễn ra rầm rộ ở Quảng Nam. sau đó là Quảng Ngãi, rồi lan ra một số tỉnh ở Trung Kì. Thực dân Pháp đã thẳng tay đàn áp. bắt bớ, tù đày. tuyên án xử tử nhiều nhà yêu nước, trong đó có Phan Châu Trinh, Trần Quý Cáp...
Nguồn lời giải hay.com

Diễn ra sôi nổi, rầm rộ (chống sưu thuế diễn ra rầm rộ ở Quảng Nam. sau đó là Quảng Ngãi, rồi lan ra một số tỉnh ở Trung Kì.)
mình đang cần so sánh nữa. Mà cái chính là phong trào chống thuế ở Trung kì.
@Thái Minh Quân
 
Last edited:

Thái Minh Quân

Cựu Cố vấn Lịch sử | Cựu Chủ nhiệm CLB Lịch sử
Thành viên
29 Tháng mười 2018
3,304
4,365
561
TP Hồ Chí Minh
THCS Nguyễn Hiền
Em có nhận xét gì về hoạt động của phong trào chống thuế ở trung kì(1908) so với cuộc vận động Duy tân?
Giúp mình với, mai thi rồi.
mình nhận xét ngắn gọn nha:
phong trào chống thuế ở Trung Kỳ có quy mô rộng lớn so với vận động Duy tân (từ chỗ Quảng Trị - Huế tới Phú Yên), lôi cuốn nhiều tầng lớp nhân dân tham gia (nông dân, trí thức, học sinh - sinh viên, giáo viên; Nguyễn Tất Thành cũng có tham gia đó) đấu tranh trực diện với bọn thực dân - phong kiến nhằm thực hiện quyền dân chủ (như ý của vận động Duy tân Phan Châu Trinh). Nếu như Duy tân chỉ là cải cách ôn hòa thì phong trào chống thuế ở Trung Kỳ là cuộc đấu tranh vũ trang (xen lẫn chính trị - đó là biểu tình, bãi công) trực diện vào kẻ thù
 
Top Bottom