Hóa phản ứng oxi hóa khử

hongtham002

Học sinh
Thành viên
29 Tháng chín 2017
31
11
29
Thanh Hóa
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

cho lượng khí CO (dư) đi qua a gam hỗn hợp X gồm Fe và [tex]Fe_{2}O_{3}[/tex] đun nóng tới phản ứng hoàn toàn thu được 11.2 gam Fe. Nếu ngâm a gam X trong dung dịch [tex]CuSO_{4}[/tex] (dư) đến khi phản ứng xong, thu được chất rắn có khối lượng tăng thêm 0.8 gam. Tính a
 

luctuthien@hocmai.com

Học sinh chăm học
Thành viên
28 Tháng chín 2017
202
148
84
18
Hà Tĩnh
Fe2O3 + 3CO -> 2Fe + 3CO2 (1)
x 2x
Fe + CuSO4 -> FeSO4 + Cu (2)
y y
m crắn tăng = 64y - 56y = 0,8
=> y = 0,1
n Fe spứ = n fe (1) + nFe = 11,2/56=0,2
=> 2x + 0,1 = 0,2
=> x = 0,05
=> a = 160 . 0,05 + 56 . 0,1
= 13,6
 
Top Bottom