Hóa Phản ứng của NO3- trong môi trường axit

Paulo Herrera

Học sinh chăm học
Thành viên
11 Tháng ba 2017
128
40
79
22
  • Like
Reactions: Đình Hải

thienbinhgirl

Học sinh gương mẫu
Thành viên
24 Tháng một 2014
1,672
277
324
22
Hà Nội
VNU-IS
Bài 1: Cho 25,6g Cu vào dung dịch HNO3 sau phản ứng thu được hỗn hợp X và 4,48 lít (đktc) khí NO duy nhất. Cho tiếp 100ml dung dịch HCl 0,8M vào X thì có thu được khí nữa không?. Bao nhiêu lít?
nCu= 0,4 mol
Cu => Cu(+2) + 2e
0,3.......................0,6
N(+5) + 3e => N(+2)
............0,6...........0,2
=> Cu dư= 0,1
3Cu + 8H+ + 2NO3- => 3Cu(2+) + 2NO + 4H2O
0,1.....0,08...............................................0,02
=> V=0,448 lít
 
  • Like
Reactions: Đình Hải
Top Bottom