Hóa 10 Phản ứng của NH3

Louis Vương

Học sinh
Thành viên
22 Tháng mười 2019
10
17
21
Nghệ An
Yuehua Entertainment.
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Mọi người giúp mình hoàn thành phản ứng, và giải thích cơ chế với ạ:
  1. [tex]KMnO_{4}+NH_{3}[/tex] (đặc) —-> …..
  2. [tex]Cl_{2}+NH_{3}(l) \overset{0^{*}C}{\rightarrow}[/tex] ……
    [tex]Cl_{2}+NH_{3}(d) \overset{0^{*}C}{\rightarrow}[/tex] …[tex]\overset{Cl_{2}/dd}{\rightarrow}[/tex] ….……
  3. NaOCl(l) + NH3(d) ——>……
Chú thích: l. : loãng ; d: đặc.
Cảm ơn mọi người nhiều ^^
 
Top Bottom