Hóa 11 Phản ứng acid-bazo

thegooobs

Học sinh chăm học
Thành viên
16 Tháng ba 2022
291
188
51
29
Vĩnh Xuân, Trà Ôn, Vĩnh Long
Vĩnh Long

The Ris

Cựu TMod Hóa
Thành viên
20 Tháng bảy 2020
925
1,304
141
20
Thái Bình
THPT Thái NInh
Các phản ứng hóa học không bao giờ làm thay đổi số proton hay nơtron mà chỉ thay đổi số electron thôi nha
Phản ứng này thực chất diễn ra như sau
[imath]SO_3 + H_2O \to H_2SO_4[/imath]
[imath]H_2SO_4 + 2OH^- \to SO_4^{2-} + 2H_2O[/imath]
Cộng 2 phản ứng và rút gọn nước ta được
[imath]SO_3 + 2OH^- \to SO_4^{2-} + H_2O[/imath]

Mình giải có chỗ nào khó hiểu thì e hỏi lại nha
Tham khảo thêm kiến thức tại đây.
 

thegooobs

Học sinh chăm học
Thành viên
16 Tháng ba 2022
291
188
51
29
Vĩnh Xuân, Trà Ôn, Vĩnh Long
Vĩnh Long
Các phản ứng hóa học không bao giờ làm thay đổi số proton hay nơtron mà chỉ thay đổi số electron thôi nha
Phản ứng này thực chất diễn ra như sau
[imath]SO_3 + H_2O \to H_2SO_4[/imath]
[imath]H_2SO_4 + 2OH^- \to SO_4^{2-} + 2H_2O[/imath]
Cộng 2 phản ứng và rút gọn nước ta được
[imath]SO_3 + 2OH^- \to SO_4^{2-} + H_2O[/imath]

Mình giải có chỗ nào khó hiểu thì e hỏi lại nha
Tham khảo thêm kiến thức tại đây.
The RisVậy tại sao người ta định nghĩa phản ứng acid-bazo là phản ứng trong đó có dự cho và nhận proton ([imath]H^+[/imath][math][/math]) ạ ?
 
View previous replies…

The Ris

Cựu TMod Hóa
Thành viên
20 Tháng bảy 2020
925
1,304
141
20
Thái Bình
THPT Thái NInh
Vậy tại sao người ta định nghĩa phản ứng acid-bazo là phản ứng trong đó có dự cho và nhận proton ([imath]H^+[/imath][math][/math]) ạ ?
thegooobsNguyên tử [imath]H^+[/imath] bản chất của nó chỉ gồm 1 proton duy nhất nên cũng được coi là nhường nhận proton nha
 

The Ris

Cựu TMod Hóa
Thành viên
20 Tháng bảy 2020
925
1,304
141
20
Thái Bình
THPT Thái NInh
Vậy làm sao mình nhận biết được phản ứng acid-bazo chính xác nhất ạ ?
thegooobsThường thì a sẽ nhìn vào sự có mặt của nước trong sản phẩm nha trong đa phần các trường hợp thì phản ứng axit - bazo sẽ tạo ra nước nên ta thường hay nhìn vào nó

ví dụ như phản ứng [imath]NH_4^+ + OH^- \to NH_3 + H_2O[/imath]
Nhìn qua có vẻ đây không phải là phản ứng giữa axit-bazo nhưng ta phải để ý đến trong sản phẩm có nước
Đây là 1 phản ứng giữa ion [imath]NH_4^+[/imath] cho [imath]H^+[/imath] và [imath]OH^-[/imath] nhận [imath]H^+[/imath] nên là phản ứng axit-bazo
Ta có khi [imath]NH_4^+[/imath] thủy phân sẽ sinh ra [imath]NH_3[/imath] và [imath]H^+[/imath] nên nó sẽ nhường [imath]H^+[/imath] dù trong cấu tạo của nó không có [imath]H^+[/imath]
 

thegooobs

Học sinh chăm học
Thành viên
16 Tháng ba 2022
291
188
51
29
Vĩnh Xuân, Trà Ôn, Vĩnh Long
Vĩnh Long
Thường thì a sẽ nhìn vào sự có mặt của nước trong sản phẩm nha trong đa phần các trường hợp thì phản ứng axit - bazo sẽ tạo ra nước nên ta thường hay nhìn vào nó

ví dụ như phản ứng [imath]NH_4^+ + OH^- \to NH_3 + H_2O[/imath]
Nhìn qua có vẻ đây không phải là phản ứng giữa axit-bazo nhưng ta phải để ý đến trong sản phẩm có nước
Đây là 1 phản ứng giữa ion [imath]NH_4^+[/imath] cho [imath]H^+[/imath] và [imath]OH^-[/imath] nhận [imath]H^+[/imath] nên là phản ứng axit-bazo
Ta có khi [imath]NH_4^+[/imath] thủy phân sẽ sinh ra [imath]NH_3[/imath] và [imath]H^+[/imath] nên nó sẽ nhường [imath]H^+[/imath] dù trong cấu tạo của nó không có [imath]H^+[/imath]
The RisDạ em cảm ơn anh !
 
  • Like
Reactions: zaa. and The Ris
Top Bottom