Phân bón 2011

T

triaiai

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Sắp xếp các loại phân đạm sau đây theo thứ tự tăng dần độ dinh dưỡng?
A. (NH4)2SO4 ; NH4NO2; Ca(NO3)2; NH4NO3 ; (NH2)2CO.
B. (NH4)2SO4 ; Ca(NO3)2; NH4NO3 ; NH4NO2; (NH2)2CO.
C. Ca(NO3)2; (NH4)2SO4 ; NH4NO3 ; NH4NO2; (NH2)2CO.
D. (NH2)2CO; NH4NO2; NH4NO3 ; Ca(NO3)2; (NH4)2SO4 .
 
H

hocmai.hoahoc

Chào em! Em tính %mN trong các loại phân bón trên. Phân bón nào có %m N càng lớn thì độ dinh dưỡng càng cao!
 
Top Bottom