Hóa 12 phân biệt

Isla Chemistry

Cựu Trợ lí Admin | Cựu Kiểm soát viên
Thành viên
3 Tháng mười hai 2018
2,269
3,903
516
21
Hà Nội
Hà Nội
$\color{Red}{\fbox{ハノイ建築大学}}$
Có thể phân biệt 3 dung dịch: KOH, HCl, H2SO4 (loãng) bằng một thuốc thử là
A. giấy quỳ tím
B. BaCO3
C. Al
D .Zn
Đáp án B nhé
Cho BaCO3 và KOH, HCl và H2SO4 thì
KOH : không hiện tượng
HCl : sinh khí
H2SO4 : tạo kết tủa và sinh khí
 
Top Bottom