Hóa 12 Phân biệt

Hằng Nhi

Học sinh
Thành viên
31 Tháng mười hai 2018
13
7
21
17
Thái Bình
THCS Phú Xuân
Last edited by a moderator:

Nguyễn Đăng Bình

Học sinh tiến bộ
Thành viên
12 Tháng hai 2019
2,153
1,937
296
Hà Nội
Trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam
140316
6) Cho tác dụng với NaOH:
+ AgNO3: kết tủa đen
+ Mg(OH)2: kết tủa trắng
+ BaCl2, NaOH: ko hiện tượng
+ Pb(CH3COO)2: kết tủa trắng xong tan
Xong dùng Na2SO4 -> BaCl2, còn NaOH
7) Khá tương tự
8) NaOH -> Pb(CH3COO)2, ZnCl2
Na2SO4 -> Ba(NO3)2
cô cạn dung dịch -> HCl bốc hơi hết, NaI còn chất rắn màu trắng
9) - Ba(OH)2
+ Na3PO4: kt vàng
+ Na2CO3: kt trắng tan trong axit
+ Na2SO4: kt trắng ko tan trong axit
- Còn NaOH và NaCl, dùng MgCl2 -> NaOH có kt trắng, còn NaCl ko ht.
 
Top Bottom