Hóa 11 Phân biệt các hidrocacbon

Tun tun

Học sinh mới
Thành viên
12 Tháng hai 2020
39
16
6
19
Bắc Giang
Thpt Lục Ngạn số 1
Dùng dd Br2 nhận được CH4
Còn C2H2 và C2H4 đem đốt trong không khí
Có muội than là C2H2
Nếu mình nói là : lấy một lượng như nhau ( về thể tích) sau đó cho tác dụng vs ddbr2 .
Hiện tượng : khí nào làm mất màu dd br2 nhiều hơn là c2h2
Thế có đc k nhỉ
 

Trung Ngo

Cựu TMod Hóa
Thành viên
27 Tháng tư 2020
1,420
2,817
346
18
Bắc Giang
THPT Lạng Giang 1
Nếu mình nói là : lấy một lượng như nhau ( về thể tích) sau đó cho tác dụng vs ddbr2 .
Hiện tượng : khí nào làm mất màu dd br2 nhiều hơn là c2h2
Thế có đc k nhỉ
nếu đã định lượng khí sao không định lượng luôn mol Br2 cho nó bằng mol C2H4 đi
 
Top Bottom