Hóa 11 phân biệt các chất bằng phương pháp hóa học

Tùng Lê

Học sinh chăm học
Thành viên
10 Tháng mười 2019
965
555
116
Bắc Giang
THCS Xuân Phú
C2H2: AgNO3/NH3
C2H4: Br2
C6H6: tính tan với nước
C6H5OH: NaHCO3
C2H6 còn lại
 

changnguyen.15081983@gmail.com

Học sinh
Thành viên
17 Tháng bảy 2019
56
35
26
Phân biệt các lọ đựng riệng đựng mỗi chất sau bị mất nhãn bằng phương pháp hóa học C2H6,C2H4,C2H2,C6H6,C6H5OH
Cho mẩu na :
+ sủi bọt khí -> c2h5oh
+còn lại kh có dấu hiệu
Dẫn qua dd agno3/nh3
+xuất hiện kết tủa vàng : c2h2
Dẫn qua dung dịch brom màu da cam:
+dd brom mất màu : c2h4
+còn lại kh có dấu hiệu
Dẫn khí clo qua 2 lọ còn lại
+clo mất màu : c2h6
+không có dấu hiệu: c6h6
 
Top Bottom