phần aminoaxit hocmai giup do

H

hoa_dh

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Cho 0,1mol hợp chất A tdung vừa đủ với 80ml dd HCl 1,25M sau đó cô cạn d d thì đc 18,75g muối. Mặt # nếu cho 0,1mol A tdung với lượng d d NaOH vừa đủ rồi đem cô cạn thì đc 17,3g muối .Xác định CTPT và CTCT của A,biết A là 1 anpha_amino axit,không làm mất màu d d KMnO4
 
H

hocmai.hoahoc

nHCl = 0,1 mol
nHCl /nA = 1:1 => A có 1 nhóm NH2-
Mmuoi = 18,75/0,1 = 187,5 => MA = 187,5 – 36,5 = 151
Khối lượng muối thu được khi A phản ứng với NaOH nhỏ hơn khối lượng muối thu được khi A phản ứng với HCl => A có 1 nhóm COOH
=>A có dạng : H2N-R-COOH => R = 90
A là 1 anpha_amino axit,không làm mất màu d d KMnO4 => CTCT A C6H5CH(NH2) COOH
 
Top Bottom