Hóa Peptit

nha.trang

Học sinh mới
Thành viên
19 Tháng bảy 2015
8
0
16
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

thuỷ phân hoàn toàn m gam hh 2 peptit X và Y bằng dd NaOH vừa đủ thu được 9,02 gam hh các muối natri của gly, ala và val. Mặt khác nếu đốt cháy hoàn toàn m gam hh trên thì cần hết 7,056 lít khí O2 thu được 4,32 gam nước. tìm m
 

nha.trang

Học sinh mới
Thành viên
19 Tháng bảy 2015
8
0
16
giúp e nka: hh X gồm valin và đipeptit glyxylalanin. Cho m gam X vào 100ml dd H2SO4 0.5M thu được dd Y. Cho toàn bộ Y phản ứng vừa đủ với 100ml dd gồm NaOH 1M và KOH 1,75M đun nóng thu được dd chứa 30,725 gam muối. phần trăm khối lượng của valin trong X là?
 
Top Bottom