Hóa Peptit

I

inven456

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Đun nóng 0,14 mol hỗn hợp A gồm hai peptit X (CxHyOzN4) và Y (CnHmO7Nt) với dung dịch NaOH vừa đủ chỉ thu được dung dịch chứa 0,28 mol muối của glyxin và 0,4 mol muối của alanin. Mặt khác đốt cháy m gam A trong O2 vừa đủ thu được hỗn hợp CO2, H2O và N2, trong đó tổng khối lượng của CO2 và nước là 63,312 gam. Giá trị m gần nhất là
 
M

mylife97

Đun nóng 0,14 mol hỗn hợp A gồm hai peptit X (CxHyOzN4) và Y (CnHmO7Nt) với dung dịch NaOH vừa đủ chỉ thu được dung dịch chứa 0,28 mol muối của glyxin và 0,4 mol muối của alanin. Mặt khác đốt cháy m gam A trong O2 vừa đủ thu được hỗn hợp CO2, H2O và N2, trong đó tổng khối lượng của CO2 và nước là 63,312 gam. Giá trị m gần nhất là

bài này làm ntn nhé
vì dd thu được toàn ala và gly nên dễ thấy x là tetrapeptit và y là hexanpeptit
ta có: nX + nY=0,14
4nX + 6nY =nAla+nGly=0,68
\Rightarrow nX=0,08mol và nY=0,06 mol
gọi số gốc gly trong X là n,số gốc gly trong Y là m
\Rightarrow 0,08n+0,06m=0,28 với n<4 và m<6 \Rightarrow n=2 và m=2
zậy trong X có 2 gốc gly và 2 gốc ala....trong Y có 2 gốc gly và 4 gốc ala

do tỷ lệ số mol giữa X và Y là 4:3\Rightarrow
X:C10H18O5N4: 4a mol
Y:C16H28O7N6:3a mol
tới lúc này viết phản ứng cháy rồi áp vào số mol co2 và h2o thôi...đáp án m=28,128 gam

chúc bạn hoc tốt!
 
Top Bottom