Peptit khó+ lời giải chi tiết nhé

Trần Danh Hữu

Học sinh mới
Thành viên
27 Tháng tư 2017
14
3
6
21
Hà Nam
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Hỗn hợp E gồm 3 chất :X (là este của amino axit ); Y,Z là hai peptit mạch hở,gơn kém nhau một nguyên tử nito ( đều chứa ít nhất hai gốc loại gốc amino axit ,MY<MZ). Cho 36 gam E tác dụng vừa đủ với 0,44 mol NaOH , thu được 7,36 gam ancol no, đơn chức , mạch hở và 45,34 gam ba muối của glyxin ,alanin, valin ( trong đó có 0,1 mol muối của alanin) . Mặt khác , đót cháy hoàn toàn 36 gam E trong O2 dư , thu được CO2, N2, và 1,38 mol H2O . Phần trăm khối lượng của Y trong E là.
 
Top Bottom