Tin học Pascal

Thảo luận trong 'Tin học văn phòng' bắt đầu bởi quynhdihoc, 21 Tháng mười hai 2008.

Lượt xem: 1,539

 1. quynhdihoc

  quynhdihoc Guest

  Sở hữu bí kíp ĐỖ ĐẠI HỌC ít nhất 24đ - Đặt chỗ ngay!

  Đọc sách & cùng chia sẻ cảm nhận về sách số 2


  Chào bạn mới. Bạn hãy đăng nhập và hỗ trợ thành viên môn học bạn học tốt. Cộng đồng sẽ hỗ trợ bạn CHÂN THÀNH khi bạn cần trợ giúp. Đừng chỉ nghĩ cho riêng mình. Hãy cho đi để cuộc sống này ý nghĩa hơn bạn nhé. Yêu thương!

  Các bạn cho mình hỏi cách lập chương trình pascal cho một số đề sau. mình cần gấp trong tối nay . Càng cụ thể càng tốt nhé, nếu khôg thì các bạn trình bày thành 1 bài cho mình tham khảo nha. Thank ;)

  Câu 1: Nhập vào 1 xâu kí tự ( giả sử các từ cách nhau đúng 1 kí tự trống ) . Đếm số từ trong câu.

  Câu 2: Nhập vào 1 mảng 2 chiều có kích thước 3x4 . Tính tổng các phần tử của mảng.

  Câu 3: Viết chương trình sinh ngẫu nhiên 1 dãy số gồm n số ( n>=200) Các số có giá trị tuyệt đối <=200. Tính tổng các số chia hết cho 3

   
 2. mcdat

  mcdat Guest

  Hix, mình cũng ngu không kém. Mấy bài này khó quá. Mấy cái phần xâu với mảng mình học chẳng hiểu gì cả
  May mà hôm KT HK lại đụng phải bài không đến nỗi: Nhập từ bàn phím 3 số nguyên
  n \leq a \leq b. Lập trình hiển thị tất cả bội của n trong [a ; b]
   
 3. storm5906

  storm5906 Guest

  Bài 1:

  Mã:
  PROGRAM Bai_tap;
  USES  CRT;
  VAR   s:string;
      i,j:integer;
  BEGIN
      Clrscr;
      Write('Nhap vao mot xau ki tu : '); Readln(s);
      j:=1;
      For i:=1 to length(s) do
          If s[i]=' ' then j:=j+1;
  	  Writeln('So tu trong xau ki tu : ',j);
      READLN;
  END.
  
  Cách giải trên áp dụng với điều kiện hai đầu xâu không có kí tự trống.
   
  Last edited by a moderator: 22 Tháng mười hai 2008
 4. storm5906

  storm5906 Guest

  Bài 2:

  Mã:
  PROGRAM Bai_tap;
  USES  CRT;
  VAR   A:array[1..3,1..4] of integer;
      i,j,s:integer;
  BEGIN
      Clrscr;
      For i:=1 to 3 do
          For j:=1 to 4 do
              Begin
                  Write('Nhap phan tu A[',i,',',j,'] = ');
                  Readln(A[i,j]);
              End;
      s:=0;
      For i:=1 to 3 do
          For j:=1 to 4 do
              s:=s+A[i,j];
      Writeln('Tong cac phan tu cua mang : ',s);
      READLN;
  END.
  
   
 5. storm5906

  storm5906 Guest

  Bài 3:

  Mã:
  PROGRAM Bai_tap;
  USES  CRT;
  VAR   i,j,n,s,x:integer;
  BEGIN
      Clrscr;
      Randomize;
      Write('Nhap so n : '); Readln(n);
      Writeln('   Day so sinh ngau nhien : ');
      s:=0;
      For i:=1 to n do
          Begin
              x:=Random(n);
              Write(x,' ');
              If x mod 3 = 0 then s:=s+x;
          End;
      Writeln;
      Writeln('   Tong cac so chia het cho 3 : ',s);
      READLN;
  END.
  
  :cool:
   
 6. poro_poro

  poro_poro Guest

  Hay wá...................................................................Thanks anh Bảo!!!
   
 7. chini106

  chini106 Guest

  Chỗ kia phải là write('So ki tu:', j+1); Chứ nhỉ :D số khoảng cách trống kém số từ 1 đơn vị :D
   
 8. duongbg

  duongbg Guest

  Anh làm ngắn hơn :D
  Cái bài này học có thể tổng quát,không cần phải là kiểu 3x4:
  program bai_tap;
  var i,j:integer;
  s,m,n:real;
  a:array[1..100,1..100]of real;
  begin
  write('nhap gia tri cua m va n:');
  readln(m,n);
  s:=0;
  For i:=1 to m do
  For j:=1 to n do begin
  write('a[',i,j,']=');
  readln(a[i,j);
  s:=s+a[i,j];
  end;
  writeln('gia tri tong cac phan tu cua mang la:',s:8:0);
  readln;
  END.
   
 9. storm5906

  storm5906 Guest

  Không đâu, lúc đầu đã khởi tạo cho j=1 trước rồi mà. Nếu khởi tạo j=0 thì mới là "So tu" = j+1. ;)
   
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY

-->