Tin học Pascal

Thảo luận trong 'Tin học văn phòng' bắt đầu bởi ngockieub2, 26 Tháng mười một 2007.

Lượt xem: 1,420

 1. ngockieub2

  ngockieub2 Guest

  Sở hữu bí kíp ĐỖ ĐẠI HỌC ít nhất 24đ - Đặt chỗ ngay!

  Đọc sách & cùng chia sẻ cảm nhận về sách số 2


  Chào bạn mới. Bạn hãy đăng nhập và hỗ trợ thành viên môn học bạn học tốt. Cộng đồng sẽ hỗ trợ bạn CHÂN THÀNH khi bạn cần trợ giúp. Đừng chỉ nghĩ cho riêng mình. Hãy cho đi để cuộc sống này ý nghĩa hơn bạn nhé. Yêu thương!

  Hjx hum nai thầy cho mí bài tập ze nhà, mờ hem nghĩ ra => nhờ mọi người giúp đỡ ^^ Thanks trước :x
  Viết chương trình :
  1. S= 1/a + 1/(a+1) +....+ 1/(a+100)
  2. S= 1+ 1/2! + ....+ 1/10!
  3. /sqrt {2+/sqrt{ 2+...+ /sqrt{2}}}
  Mong mọi người giúp cho :)
   
 2. torai112

  torai112 Guest

  Mấy cái nè bạn dùng các vòng lệnh for là xong !
  Bạn có thể add nick mình để mình gửi bài giải !
  YM:Aloneboy_1290
   
 3. torai112

  torai112 Guest

  Chương trình chính các bài : (Các phần khai bào bạn tự khai báo nha)
  Bài 1:
  Program dsa;
  Var i,j,n:integer;a,S:real;
  Begin
  Writeln('Moi nhap a=');Readln(a);
  S:=0;
  For i:=0 to 100 do S:=S+1/(a+i);
  Writlen('Tong can tinh la',S:5:5);
  Readln;
  End.
  Bài 2:
  Program dá;
  Var i,j,n,Tich:integer;S:real;
  Begin
  S:=0;
  For i:=1 to 10 do
  Begin
  Tich:=1;
  For j:=1 to i do Tich:=Tich*j;
  S:=S+1/Tich;
  End;
  Writeln('Tong can tinh la :',S:5:5);
  Readln;
  End.
  Bài 3:
  Bạn hãy post rõ đề lên !
  Chúc vui !
   
 4. ngockieub2

  ngockieub2 Guest

  .

  tui ko bít ghi căn bậc 2 :-S Ai có thể giúp ko??? Dù sao cũng thanks you :x
   
 5. ngockieub2

  ngockieub2 Guest

  mà nếu như bài 1 , ta ko cho a>2 thì sẽ làm như thế nào nhỉ với a vẫn là số nguyên ???
   
 6. ngockieub2

  ngockieub2 Guest

  sao ko ai giúp tui hết zầy :((
   
 7. dadaohocbai

  dadaohocbai Guest

  Lâu rồi anh hok học nhưng cái này hình như là gán a là số nguyên (hình như là interger) rồi sau đó thêm if a<2 then "thực hiện lệnh"
  else "Đưa ra dòng yêu cầu nhập lại"
  Mà 1 bài pascal bỏ program đi cho nó nhẹ bài!!!!
   
 8. ngockieub2

  ngockieub2 Guest

  thankss ^^ mờ bỏ program thầy la ^^!
   
 9. dadaohocbai

  dadaohocbai Guest

  bỏ đi Ctrinhf vẫn hoạt động đều đều!!! lần sau thêm cái có lạc rang sẽ có rượu vào cho màn hình luôn đen nhánh:D:D.
  Mà thích thì thay cái trong writeln thành cái gì hay hay ví dụ như sau khi nó nhập sai thì bảo là:"Mù ah tau chỉ cho số nguyên nhỏ hơn 2 thôi"Nghe cho nó chất;));))
   
 10. ngockieub2

  ngockieub2 Guest

  =.="
   
 11. ngockieub2

  ngockieub2 Guest

  help

  Nhập vào n , tính Trung bình cộng của các chữ số lớn nhất và bé nhất tring các chữ số của n
  2. Nhập n tính TBC của ước lẻ và nhỏ hơn n
  3. cho a <= 2 tính TBC của chữ số lẻ lớn hơn 0 trong các chữ số của a
  4. Nhập n nguyên dương nếu n chẵn tính tổng các ước chẵn của n, n lẻ tính tích ước lẻ
   
 12. torai112

  torai112 Guest

  Bài 1: (Nếu đề bài là chỉ tìm TBC của 2 chữ số lớn nhất và bé nhất thì bạn bỏ phần trong dấu /* */ đi )
  Program dsa;
  Uses crt;
  Var i,j,n,a,dem1,dem2,Min,Max:integer;
  S,S1:String;
  Begin
  Writeln('Moi ban nhap a=');
  Readln(a);
  Str(a,S);
  {Tim min}
  Min:=Maxint;
  For i:=1 to length(S) do
  Begin
  S1:=Copy(S,i,1);
  Val(S,t,c);
  If t<Min then Min:=t;
  End;
  {Tim max}
  Max:=0;
  For i:=1 to length(S) do
  Begin
  S1:=Copy(S,i,1);
  Val(S,t,c);
  If t>Max then Max:=t;
  End;
  /*For i:=1 to lengt(S) do
  Begin
  S1:=Copy(S,i,1);
  Val(S,t,c);
  If t=Min then inc(dem1);
  If t=Max then inc(dem2);
  End;
  TBC:=(dem1*Min+dem2*Max)/(dem1+dem2));
  Writeln('TBC bằng ',TBC:5:5);*/
  Writeln('TBC của chữ số lớn nhất và bé nhất là :',(Min+Max)/2:5:5);
  Readln;
  End.
  Bài 2:
  Program dsa;
  Uses crt;
  Var i,j,n,a,dem,Tong:integer;
  S,S1:String;
  Begin
  Writeln('Moi ban nhap n=');
  Readln(n);
  For i:=1 to n do
  If (n mod i=0) and (i mod 2=1) then
  Begin
  dem=dem+1;
  Tong:Tong+i;
  End;
  Writeln('TBC các ước lẻ là :',Tong/dem:5:5);
  Readln;
  End.
  Bài 3 đề là a<=2 hay a>=2?
  Bài 4:
  Program dsa;
  Uses crt;
  Var i,j,n,Tong:integer;
  Begin
  Writeln('Moi ban nhap n=');
  Readln(n);
  For i:=1 to n do
  If (n mod 2=i mod 2) and (n mod i=0) then
  Tong:=Tong+i;
  Writeln('Tổng cần tính là :',Tong);
  Readln;
  End.
   
 13. ngockieub2

  ngockieub2 Guest

  thanks .. Bài 3 hơi nhầm sr :D
  Đề là : Cho a thuộc Z+
   
 14. torai112

  torai112 Guest

  Bài 3:
  Program dsâd;
  Uses crt;
  Var i,j,n,b,a,c:integer;
  S1,S:String;
  Begin
  Writeln('Moi nhap so a=');
  Str(a,S);
  For i:=1 to length(S) do
  Begin
  S1:=Copy(S,i,1);
  Val(S1,b,c);
  If b mod 2=1 then
  Begin
  Tong:=Tong+b;
  dem:=dem+1;
  End;
  End;
  Writeln('TBC là :',Tong/dem:5:5);
  Readln;
  End.
   
 15. ngockieub2

  ngockieub2 Guest

  seo em giải # anh nhìu lém :D để ít bữa xem thử thầy em chấm sao :D
  Thanks anh nhá
   
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY