Hóa Oxit sắt

ngotrang271@gmail.com

Học sinh
Thành viên
20 Tháng tám 2015
163
48
36
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

cho m gam hỗn hợp oxit sắt gồm Feo,Fe2O3,Fe3O4 vào một lượng vừa đủ với H2SO4 loãng thu được dung dịch Y có tỉ lệ Fe+2 và Fe+3 là 1:2.Chia Y thành hai phần bằng nhau. Cô cạn phần 1 thu được m1 gam muối khan. Cho H2SO4 đặc dư vào phần 2, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m2 gam muối khan. biết
m2-m1=0,71. Giá trị m là bn
 

phamthimai146

Học sinh xuất sắc
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
18 Tháng năm 2012
6,471
5,265
1,049
29
cho m gam hỗn hợp oxit sắt gồm Feo,Fe2O3,Fe3O4 vào một lượng vừa đủ với H2SO4 loãng thu được dung dịch Y có tỉ lệ Fe+2 và Fe+3 là 1:2.Chia Y thành hai phần bằng nhau. Cô cạn phần 1 thu được m1 gam muối khan. Cho H2SO4 đặc dư vào phần 2, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m2 gam muối khan. biết
m2-m1=0,71. Giá trị m là bn

Qui hh gồm a mol FeO và b mol Fe2O3
Dd Y : FeSO4 a mol, Fe2(SO4)3 b mol
Mol Fe2+ : Fe3+ = a : 2b = 1 : 2 => a = b

Phần 1: FeSO4 0,5a mol, Fe2(SO4)3 0,5a mol
=> m1 = 152*0,5a + 400*0,5a = 276a

Phần 2 : FeSO4 0,5a mol, Fe2(SO4)3 0,5a mol
2 FeSO4 -----> Fe2(SO4)3
0,5a------------------0,25a
Sau phản ứng có 0,75a mol Fe2(SO4)3
=> m2 = 400*0,75a = 300a
Với m2 - m1 = 0,71 => 24a = 0,71 => a =
=> m = 72a + 160a = 232a =
 
Top Bottom