Hóa Oxit sắt

B

bichloan2797

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Hòa tan hoàn toàn 56 gam hỗn hợp X gồm hai oxit sắt ( có số mol bằng nhau) và Cu bằng dung dịch H2SO4 đặc nóng ( dư). Sau phản ứng thu được 4,48 lít khí SO2 ( sản phầm khử duy nhất, ở đktc) và dung dịch chứa 142,4 gam hỗn hợp muối sunfat. Phần trăm số mol của Cu trong X là
A. 34,44%
B. 36,44%
C. 34,84%
D. 36,84%
 
T

thaiduonghuynh

Thaiduonghuynh

quy đổi thành
Fe: a (mol)
O: b (mol)
Cu: c (mol)
mhh=56a + 16b + 64c
bảo toàn electron: 3nFe + 2nCu = 2nSO2 + 2nO tgđương 3a+2c=0,4+2b
m muối= 200a + 160c = 142,4
từ 3 pt trên suy ra a=0,6 b=0,84, c=0,14
c thức thu gọn nhất của ôxit sắt là Fe5O7= Fe3O4 + Fe2O3 (do số mol 2 oxit bằng nhau)
bảo toàn Fe và O ta có nFe2O3=nFe3O4=0,12
%nCu=36,84%
 
Top Bottom