oxi hoá ancol = CuO

C

chu0tjuk

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

[FONT=&quot]O[/FONT][FONT=&quot]xi hoá không hoàn toàn 0,16 mol hỗn hợp gồm ancol etylic và một ancol đơn chức X bằng CuO nung nóng(H=100%), thu được hỗn hợp chất hữu cơ Y. Cho hỗn hợp Y phản ứng với AgNO[/FONT][FONT=&quot]3 [/FONT][FONT=&quot]t[/FONT][FONT=&quot]r[/FONT][FONT=&quot]o[/FONT][FONT=&quot]n[/FONT][FONT=&quot]g dung dịch NH[/FONT][FONT=&quot]3 [/FONT][FONT=&quot]dư thu được 51,84 gam bạc. Tên gọi của X là[/FONT]
[FONT=&quot]A. [/FONT][FONT=&quot]propan-2-ol B. 2-metylpropan-2-ol C. propan-1-ol D. Metanol[/FONT]
 
S

sandy_26

Chào bạn

n ancol= 0,16 mol
n Ag=0,48 mol
C2H5Oh-->Ch3ChO-->2Ag
mà n Ag=3 n ancol=3 n anđehít
=> phải có anđehít tạo ra lượng Ag>2l lần số mol của nó
=> an đehit là HCHO=> ancol là CH3OH ( đáp án D)
Chúc bạn học tốt!!
 
Top Bottom