Ôn thi đại học 2013 : Chuyên đề phương trình, hệ phương trình

Thảo luận trong 'Thảo luận chung' bắt đầu bởi hthtb22, 27 Tháng chín 2012.

Lượt xem: 24,537

 1. hoanghondo94

  hoanghondo94 Guest


  ĐK :$x\geq \sqrt[3]{2}$

  Liên hợp với x=3 ta được:

  $(\sqrt[3]{{x}^{2}-1}-2)+(x-3)=\sqrt{{x}^{3}-2}-5$


  $\Leftrightarrow \frac{{x}^{2}-9}{\sqrt[3]{({x}^{2}-1)^2}+2\sqrt[3]{{x}^{2}-1}+4}+(x-3)=\frac{{x}^{3}-27}{\sqrt{{x}^{3}-2}+5}$

  $\Leftrightarrow (x-3)(\frac{x+3}{\sqrt[3]{{x^2-1}^{2}}+2\sqrt[3]{x^2-1}+4}+1-\frac{x^2+3x+9}{\sqrt{x^3-2}+25})=0$

  Vì vế trong luôn $\neq 0$ với mọi $x\geq \sqrt[3]{2}$

  Vậy pt có nghiệm duy nhất x=3 :):p
   
  Last edited by a moderator: 12 Tháng mười 2012
 2. th1104

  th1104 Guest
  Cộng theo vế 2 pt:
  $x^4-x^3y+x^2y^2+x^3y-x^2+xy=0$

  \Rightarrow $x^3(x-y)+x^2y(x+y)-x(x-y)=0$

  \Rightarrow $x(x^2-1)(x-y)+x^2y(x+y)=0$

  \Rightarrow $\left\{\begin{matrix}x=0 \\ (x^2-1)(x-y)+xy(x+y)=0(1) \end{matrix}\right.$

  Ta có: $x=0$ không là nghiệm của hệ

  Ta có: $x^3y-x^2+xy= -1$

  \Rightarrow $x^2-1=xy(x^2+1)$

  (1) \Rightarrow $xy(x^2+1)(x-y)+xy(x+y)=0 $

  \Rightarrow $x^2y(x^2-xy+2)=0$

  \Rightarrow $\left\{\begin{matrix}y=0\\ y=\dfrac {x^2+2}{x} \end{matrix}\right.$

  Thay $y=\frac {x^2+2}{x}$ vào PT thứ 2 của hệ ta có $x^4+2x^2+3=0$ (vô nghiệm)

  Vậy $y=0$ \Rightarrow $x= \pm 1$

  Vậy hệ đã cho có nghiệm $(x;y) \in \{ (-1;0); (1;0) \}$
   
 3. Giờ chuyên Lí ùi , nhớ tới toán mà não lòng quá :(:(:(

  Bài 16)
  [TEX]\left{\begin{x^2y + y = 2}\\{x^2(y^2 +1) = 3 - \frac{1}{x^2}} [/TEX]


  [TEX]x^2y^2 + \frac{1}{x^2} \geq 2|y| \geq 2y[/TEX]

  [TEX]x^2y^2 + x^2 \geq 2x^2.|y| \geq 2x^2y[/TEX]

  Cộng 2 vế ta đc
  [TEX]x^2y^2 + x^2y^2 + \frac{1}{x^2} + x^2 \geq 2y(x^2 +1)[/TEX]

  Hay [TEX]x^2y^2 + 3 \geq 4 \Rightarrow x^2y^2 \geq 1[/TEX]

  Mặt khác
  [TEX]x^2(y^2 +1) = 3 - \frac{1}{x^2} \Leftrightarrow x^2y^2 + x^2 + \frac{1}{x^2} = 3 \Rightarrow x^2y^2 \leq1[/TEX]

  Từ đó suy ra [TEX]|xy| = 1 \Rightarrow ...[/TEX]
   
 4. bboy114crew

  bboy114crew Guest

  Cái chuyên đề này hay đấy!
  Có anh chị nào vào giúp em nó cái mảng dùng đạo hàm với các công cụ mạnh khác không?
   
 5. hthtb22

  hthtb22 Guest

  Bài 20: Tìm m để phương trình có nghiệm

  $$\sqrt{1+x}+\sqrt{8-x}+\sqrt{(1+x)(8-x)}=m$$

  Bài 21: Tìm m để:

  $cos 3x-cos 2x+m cos x-1=0$ có đúng 7 nghiệm thuộc $(\dfrac{\pi}{2};2\pi)$

  Bài 22: Tìm m nhỏ nhất để bất phương trình sau đúng với \forall $x\in[0;1]$

  $$m(x^2-x+1) \le x^2+x+1$$
   
 6. maxqn

  maxqn Guest

  Bài 20:

  Để ý rằng $1 + x + 8 -x = 9 = 9(sin^2t + cos^2t)$ nên ta có thể lượng giác hóa
  Đặt $$\displaystyle \begin{cases} \sqrt{1+x} = 3sint \\ \sqrt{8-x} = 3cost \end{cases} \ \ (t\in \left[0;\frac{\pi}2 \right])$$

  Khi đó ta được
  $$pt \Leftrightarrow \frac92u^2 + 3u - \frac92 = m \ \ (u \in \left[1;\sqrt2 \right])$$

  Khảo sát hàm $g(u) = \frac92u^2 + 3u - \frac92$ ta được

  Để phương trình có nghiệm thì $$3 \leq m \leq \frac92 + 3\sqrt2$$
   
  Last edited by a moderator: 16 Tháng mười 2012
 7. mywish78

  mywish78 Guest

  giúp em bày này với. thứ 2 là nộp rùi (gấp).....

  câu 1: [TEX]{2}^{3x}+3x.{2}^{2x}+(1+3{x}^{2}).{2}^{x}+x-2=0[/TEX]
  câu 2: [TEX]{3}^{x}+{5}^{x}=2.{4}^{x}[/TEX]
   
  Last edited by a moderator: 10 Tháng mười một 2012
 8. [laTEX]5^x -4^x = 4^x-3^x [/laTEX]

  giả sử pt trên có nghiệm là a vậy:

  [laTEX]5^a -4^a = 4^a-3^a \\ \\ f(t) = (t+1)^a - t^a \\ \\ f(4) = f(3)[/laTEX]

  vậy theo đinh lý largrange tồn tại 1 số c thuộc (3,4) sao cho f'(c) = 0

  [laTEX]f'(c) = 0 \Rightarrow a.[(c+1)^{a-1} - c^{a-1}] = 0 \Rightarrow a = 0 \\ \\ (c+1)^{a-1} = c^{a-1} \Rightarrow a = 1 [/laTEX]

  vậy pt có 2 nghiệm x = 0 và 1
   
 9. i_am_shy

  i_am_shy Guest

  Giải phương trình chứa căn bằng phương pháp lượng giác hóa.

  1) $x^3 - 3\sqrt{3}x^2 - 3x + \sqrt{3} = 0$


  2) $x^3 - 3x = \sqrt{x +2}$


  3) $\sqrt{1 + \sqrt{1 - x^2}} = x(1 + 2\sqrt{1 - x^2})$


  4) $x^2 + \sqrt{x + \frac{3}{2}} = \frac{9}{4}$   
 10. bongie

  bongie Guest

  Đang cần gấp bài này bạn nào giúp mình vs

  [TEX]\left{\begin{\sqrt{x^2 - 2x + 4}\log_2y}\\{\sqrt{y^2 - 2y + 4}\log_2x (x, y \in\ \mathbb{R})}\\{x < 4; y < 4}[/TEX]
   
 11. hthtb22

  hthtb22 Guest

  Bài 23
  $\left\{\begin{matrix} x^3+4y=y^3+16x \\ 1+x^2=5(1+y^2) \end{matrix}\right.$

  Bài 24:
  $\left\{\begin{matrix} x^2+8y^2=12\\ x^3+2xy^2+12y=0 \end{matrix}\right.$

  Bài 25:

  $\left\{\begin{matrix}x\sqrt{y^2+6}+y\sqrt{x^2+3}=7xy \\x\sqrt{x^2+3}+y\sqrt{y^2+6}=2+x^2+y^2 \end{matrix}\right.$


   
 12. hthtb22

  hthtb22 Guest

  Bài 24:
  $\left\{\begin{matrix} x^2+8y^2=12(1)\\ x^3+2xy^2+12y=0 (2) \end{matrix}\right.$

  Topic trầm quá- Giải bài này cho sôi động lên được
  Từ $(1)$ và $(2) \Rightarrow x^3+2xy^2+(x^2+8y^2)y=0$
  $\Leftrightarrow x^3+2xy^2+x^2y+8y^3=0$
  $\Leftrightarrow (x+2y)[x^2-2xy+4y^2+2xy]=0$
  $\Leftrightarrow (x+2y)(x^2+4y^2)=0$

  Nếu $x+2y=0 $. Từ $(1) \Rightarrow 12y^2=12 \Rightarrow y=1 \text{hoặc } y=-1$

  Nếu $x^2+4y^2=0 \Leftrightarrow x=y=0$(loại)

  Vậy $\fbox{(x;y)=(-2;1);(2;-1)}$
   
 13. kool_b_o_y_

  kool_b_o_y_ Guest

  Bài 23:
  $$\left\{\begin{matrix} x^3+4y=y^3+16x \\ 1+x^2=5(1+y^2) \end{matrix}\right.$$

  $\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix}x^3-y^3-4(4x-y)=0
  & \\ 5x^2-y^2=-4
  &
  \end{matrix}\right.$
  $\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix}x^3-y^3+(5x^2-y^2)(4x-y)=0
  & \\
  &
  \end{matrix}\right.$
  $\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix}
  & \\ 5x^2-y^2=-4
  &
  \end{matrix}\right.$
  $\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix}21x^3-5x^2y-4xy^2=0
  & \\ 5x^2-y^2=-4
  &
  \end{matrix}\right.$
  $\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix}\left[\begin{matrix}x=0
  \\ x=\dfrac{4}{7}y
  \\ x=\dfrac{-1}{3}y

  \end{matrix}\right.
  & \\ 5x^2-y^2=-4
  &
  \end{matrix}\right.$


   
 14. duylinh_95

  duylinh_95 Guest

  [TEX]1+2x-x^2= sqrt{( x +1)(2-x)}[/TEX] ai làm giúp nào................
   
 15. thanhlinh018

  thanhlinh018 Guest

  chém câu 7:
  chuyển 9 sang vế phải,đặt 9 làm nhân tử chung, liên hợp ,đặt (x-3) chung rồi,chứng minh phần còn lạ vô nghiệm
   
 16. Một bài thôi :) √(-3x+1) + √(-x+√-7x+2)) = 4
   
 17. jennyphan97

  jennyphan97 Guest

  giải hộ mình hệ này vs:{1\x-1\2y=2(x^4-y^4)
  {1\x+1\2y=(3y^2+x^2)(3x^2+y^2)
   
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY

-->