Hóa 12 Ôn tập

The Ris

TMod Hóa
Cu li diễn đàn
20 Tháng bảy 2020
851
1,251
141
18
Thái Bình
THPT Thái NInh
(1) Đúng vì catot thu hút các cation nên thu được [imath]H_2[/imath] tại đây
(2) sai vì [imath]Al_2O_3[/imath] không thể khử được bằng CO
(3) Đúng vì có sự xuất hiện 2 kim loại là [imath]Cu[/imath] và [imath]Zn[/imath]
(4) Đúng đây là kiến thức nhận biết
(5) Đúng
=> có 4 ý đúng => D
Có gì không hiểu thì bạn hỏi lại nha
Tham khảo thêm kiến thức tại đây.
 
  • Love
Reactions: DimDim@

DimDim@

Học sinh chăm học
Thành viên
30 Tháng chín 2021
605
675
106
Cần Thơ
(1) Đúng vì catot thu hút các cation nên thu được [imath]H_2[/imath] tại đây
(2) sai vì [imath]Al_2O_3[/imath] không thể khử được bằng CO
(3) Đúng vì có sự xuất hiện 2 kim loại là [imath]Cu[/imath] và [imath]Zn[/imath]
(4) Đúng đây là kiến thức nhận biết
(5) Đúng
=> có 4 ý đúng => D
Có gì không hiểu thì bạn hỏi lại nha
Tham khảo thêm kiến thức tại đây.
The RisBạn viết phương trình ý 5 giúp với ạ
 
  • Like
Reactions: The Ris
Top Bottom