Hóa 12 Ôn tập

The Ris

Cựu TMod Hóa
Thành viên
20 Tháng bảy 2020
925
1,304
141
20
Thái Bình
THPT Thái NInh
(1) Đúng vì catot thu hút các cation nên thu được [imath]H_2[/imath] tại đây
(2) sai vì [imath]Al_2O_3[/imath] không thể khử được bằng CO
(3) Đúng vì có sự xuất hiện 2 kim loại là [imath]Cu[/imath] và [imath]Zn[/imath]
(4) Đúng đây là kiến thức nhận biết
(5) Đúng
=> có 4 ý đúng => D
Có gì không hiểu thì bạn hỏi lại nha
Tham khảo thêm kiến thức tại đây.
 
  • Love
Reactions: DimDim@

DimDim@

Học sinh chăm học
Thành viên
30 Tháng chín 2021
608
676
121
Cần Thơ
(1) Đúng vì catot thu hút các cation nên thu được [imath]H_2[/imath] tại đây
(2) sai vì [imath]Al_2O_3[/imath] không thể khử được bằng CO
(3) Đúng vì có sự xuất hiện 2 kim loại là [imath]Cu[/imath] và [imath]Zn[/imath]
(4) Đúng đây là kiến thức nhận biết
(5) Đúng
=> có 4 ý đúng => D
Có gì không hiểu thì bạn hỏi lại nha
Tham khảo thêm kiến thức tại đây.
The RisBạn viết phương trình ý 5 giúp với ạ
 
  • Like
Reactions: The Ris
Top Bottom