Sinh 12 Ôn tập

Bùi Thuỳ Trang

Cựu TMod Sinh
Thành viên
23 Tháng mười 2021
257
326
71
20
Thái Nguyên
A: cánh đen; a: cánh đốm
[imath]P_{t/c} : X^a Y \times X^A X^A[/imath]
[imath]F1: X^AX^a : X^AY[/imath] ( 100% cánh đen)
[imath]F1 \times F1[/imath]
[imath]=> F2: \dfrac{1}4 X^AX^A: \dfrac{1}4X^AX^a: \dfrac{1}4X^AY: \dfrac{1}4X^aY[/imath]
(3 cánh đen: 1 cánh đốm)

em có thể tham khảo thêm nhiều kiến thức tại đây nha
Chúc em học tốt
 
Top Bottom