Toán 11 Ôn tập hình học

Alice_www

Cựu Mod Toán
Thành viên
8 Tháng mười một 2021
1,806
4
2,215
316
Bà Rịa - Vũng Tàu
Hải Dưn của ngày xưa
a) [imath](SAB)\bot (ABCD);SH\bot AB[/imath]
[imath]\Rightarrow SH\bot (ABCD)\Rightarrow (SHD)\bot (ABCD)[/imath]

b) Dễ dang CM [imath]\Delta ADH=\Delta DCK[/imath]
[imath]\Rightarrow \widehat{ADH}=\widehat{DCK}[/imath]
[imath]\widehat{CKD}+\widehat{KDH}=\widehat{CKD}+\widehat{DCK}=90^\circ[/imath]
[imath]\Rightarrow CK\bot HD[/imath]
Mà [imath]HD\bot SH[/imath]
Suy ra [imath]CK\bot (SHD)\Rightarrow CK\bot SD[/imath]

c) [imath]AD\bot AB; AD\bot SH[/imath]
[imath]\Rightarrow AD\bot (SAB)[/imath]
[imath]\Rightarrow (SD,(SAB))=\widehat{DSA}[/imath]
[imath]AD\bot (SAB)\Rightarrow AB\bot SA[/imath]
[imath]AB=2a\Rightarrow SA=a\sqrt2[/imath]
[imath]\tan \widehat{DSA}=\dfrac{AD}{SA}=\sqrt2 \Rightarrow (SD,(SAB))=\arctan \sqrt2[/imath]
 

Dương Nhạt Nhẽo

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
7 Tháng tám 2018
2,945
7,443
621
18
Lào Cai
Trường THPT số 1 Lào Cai
a) [imath](SAB)\bot (ABCD);SH\bot AB[/imath]
[imath]\Rightarrow SH\bot (ABCD)\Rightarrow (SHD)\bot (ABCD)[/imath]

b) Dễ dang CM [imath]\Delta ADH=\Delta DCK[/imath]
[imath]\Rightarrow \widehat{ADH}=\widehat{DCK}[/imath]
[imath]\widehat{CKD}+\widehat{KDH}=\widehat{CKD}+\widehat{DCK}=90^\circ[/imath]
[imath]\Rightarrow CK\bot HD[/imath]
Mà [imath]HD\bot SH[/imath]
Suy ra [imath]CK\bot (SHD)\Rightarrow CK\bot SD[/imath]

c) [imath]AD\bot AB; AD\bot SH[/imath]
[imath]\Rightarrow AD\bot (SAB)[/imath]
[imath]\Rightarrow (SD,(SAB))=\widehat{DSA}[/imath]
[imath]AD\bot (SAB)\Rightarrow AB\bot SA[/imath]
[imath]AB=2a\Rightarrow SA=a\sqrt2[/imath]
[imath]\tan \widehat{DSA}=\dfrac{AD}{SA}=\sqrt2 \Rightarrow (SD,(SAB))=\arctan \sqrt2[/imath]
Alice_wwwChị ơi AD vuông góc thì nó có liên quan gì đến cạnh SD ko ak
 

Alice_www

Cựu Mod Toán
Thành viên
8 Tháng mười một 2021
1,806
4
2,215
316
Bà Rịa - Vũng Tàu
1661442099977.png
d) [imath](SHA)\cap (SHD)=SH[/imath]
[imath]SH\bot (AHD)[/imath]
[imath]\Rightarrow ((SHA),(SHD))=\widehat{AHD}[/imath]

[imath]\tan \widehat{AHD}=\dfrac{AD}{AH}=2\Rightarrow ((SHA),(SHD))=\arctan 2[/imath]

e) Gọi [imath]HD\cap CK=E[/imath]
[imath](ABCD)\cap (SCK)=CK[/imath]
[imath]CK\bot (SHE)[/imath]
Suy ra [imath]((ABCD),(SCK))=\widehat{SEH}[/imath]
[imath]\tan \widehat{SEH}=\dfrac{SH}{HE}[/imath]

Em tìm tiếp HE là ra kq

Có gì khúc mắc em hỏi lại nha
Ngoài ra, em xem thêm tại Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song
 

Dương Nhạt Nhẽo

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
7 Tháng tám 2018
2,945
7,443
621
18
Lào Cai
Trường THPT số 1 Lào Cai
View attachment 216364
d) [imath](SHA)\cap (SHD)=SH[/imath]
[imath]SH\bot (AHD)[/imath]
[imath]\Rightarrow ((SHA),(SHD))=\widehat{AHD}[/imath]

[imath]\tan \widehat{AHD}=\dfrac{AD}{AH}=2\Rightarrow ((SHA),(SHD))=\arctan 2[/imath]

e) Gọi [imath]HD\cap CK=E[/imath]
[imath](ABCD)\cap (SCK)=CK[/imath]
[imath]CK\bot (SHE)[/imath]
Suy ra [imath]((ABCD),(SCK))=\widehat{SEH}[/imath]
[imath]\tan \widehat{SEH}=\dfrac{SH}{HE}[/imath]

Em tìm tiếp HE là ra kq

Có gì khúc mắc em hỏi lại nha
Ngoài ra, em xem thêm tại Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song
Alice_wwwHE nếu tính thì tính ra bao nhiêu ạ, e ra nó bị sai
 

Alice_www

Cựu Mod Toán
Thành viên
8 Tháng mười một 2021
1,806
4
2,215
316
Bà Rịa - Vũng Tàu
Top Bottom