Ngoại ngữ [Ôn luyện ] Bài tập Tiếng Anh mỗi ngày

Nguyễn Ngọc Hạ Đan

Học sinh chăm học
Thành viên
8 Tháng chín 2018
346
441
76
Bến Tre
Trường THCS Hưng Nhượng
1. The U23 Vietnamese football team’s performance has garnered _____ from around the world and shown promise for Vietnam’s soccer horizon.
A. attentive
B. attention
C. attend
D. attentively
2. The joke would not be funny if it _______ into French.
A. has been translated
B. be translated
C. was be translated
D. were translated
3. John congratulated us _____ our exam with high marks.
A. on passing
B. for passing
C. to pass
D. on pass
4. We expected him at eight, but he finally _______at midnight.
A. turned up
B. came off
C. came to
D. turned in
5. Everybody is tired of watching the same commercials on TV every night,_______?
A. are they
B. aren’t they
C. haven’t they
D. don’t they​
 
 • Like
Reactions: Minh Nhí

Nguyễn Quốc Sang

Banned
Banned
Thành viên
28 Tháng một 2018
622
797
144
Gia Lai
THCS Huỳnh Thúc Kháng
1. The U23 Vietnamese football team’s performance has garnered _____ from around the world and shown promise for Vietnam’s soccer horizon.
A. attentive
B. attention
C. attend
D. attentively
2. The joke would not be funny if it _______ into French.
A. has been translated
B. be translated
C. was be translated
D. were translated
3. John congratulated us _____ our exam with high marks.
A. on passing
B. for passing
C. to pass
D. on pass
4. We expected him at eight, but he finally _______at midnight.
A. turned up
B. came off
C. came to
D. turned in
5. Everybody is tired of watching the same commercials on TV every night,_______?
A. are they
B. aren’t they
C. haven’t they
D. don’t they
 
 • Like
Reactions: Minh Nhí

Kyanhdo

Học sinh tiêu biểu
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
22 Tháng sáu 2017
2,357
4,161
589
19
TP Hồ Chí Minh
THPT Gia Định
TEST 12:
1. The U23 Vietnamese football team’s performance has garnered _____ from around the world and shown promise for Vietnam’s soccer horizon.
A. attentive
B. attention
C. attend
D. attentively
2. The joke would not be funny if it _______ into French.
A. has been translated
B. be translated
C. was be translated
D. were translated
3. John congratulated us _____ our exam with high marks.
A. on passing
B. for passing
C. to pass
D. on pass
4. We expected him at eight, but he finally _______at midnight.
A. turned up
B. came off
C. came to
D. turned in
5. Everybody is tired of watching the same commercials on TV every night,_______?
A. are they
B. aren’t they
C. haven’t they
D. don’t they
 
Last edited:
 • Like
Reactions: Minh Nhí

Tống Huy

Cựu TMod Cộng đồng
Thành viên
25 Tháng sáu 2018
4,084
7,245
691
19
Hà Tĩnh
THPT Lê Hữu Trác
TEST 121. The U23 Vietnamese football team’s performance has garnered _____ from around the world and shown promise for Vietnam’s soccer horizon.
A. attentive
B. attention
C. attend
D. attentively
2. The joke would not be funny if it _______ into French.
A. has been translated
B. be translated
C. was be translated
D. were translated
3. John congratulated us _____ our exam with high marks.
A. on passing
B. for passing
C. to pass
D. on pass
4. We expected him at eight, but he finally _______at midnight.
A. turned up
B. came off
C. came to
D. turned in
5. Everybody is tired of watching the same commercials on TV every night,_______?
A. are they
B. aren’t they
C. haven’t they
D. don’t they​
 
 • Like
Reactions: Minh Nhí

Lê Uyên Nhii

Yêu lao động | Cựu TMod Văn
Thành viên
2 Tháng ba 2017
2,534
5,851
719
18
Thanh Hóa
THPT Lê Văn Hưu
1. The U23 Vietnamese football team’s performance has garnered _____ from around the world and shown promise for Vietnam’s soccer horizon.
A. attentive

B. attention
C. attend
D. attentively
2. The joke would not be funny if it _______ into French.
A. has been translated
B. be translated

C. was be translated
D. were translated
3. John congratulated us _____ our exam with high marks.

A. on passing
B. for passing
C. to pass
D. on pass
4. We expected him at eight, but he finally _______at midnight.

A. turned up
B. came off
C. came to
D. turned in
5. Everybody is tired of watching the same commercials on TV every night,_______?
A. are they

B. aren’t they
C. haven’t they
D. don’t they
 
 • Like
Reactions: Minh Nhí

Minh Nhí

Cựu Mod Tiếng Anh|Cựu Phó nhóm Tiếng Anh
Thành viên
Trưởng nhóm xuất sắc nhất 2017
18 Tháng mười một 2013
3,361
6,062
801
KEY-TEST 12
1. The U23 Vietnamese football team’s performance has garnered _____ from around the world and shown promise for Vietnam’s soccer horizon.
A. attentive
B. attention
C. attend
D. attentively
“garnered” cần một danh từlà ngoại động từ nên ta cần một danh từ sau nó
Phần trình diễn của đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam đã thu hút được sự chú ý từ khắp nơi trên thế giới và thể hiện lời hứa cho tầng bóng đá của Việt Nam.
[TBODY] [/TBODY]

2. The joke would not be funny if it _______ into French.
A. has been translated
B. be translated
C. was be translated
D. were translated
S + would + V0+ if S + V2
Câu nói đùa đó sẽ không vui nếu được dịch sang tiếng Pháp.
[TBODY] [/TBODY]

3. John congratulated us _____ our exam with high marks.
A. on passing
B. for passing
C. to pass
D. on pass
congratulate + on + V-ing: khen ngợi.
[TBODY] [/TBODY]

4. We expected him at eight, but he finally _______at midnight.
A. turned up
B. came off
C. came to
D. turned in
turn up = xuất hiện
come off = rời ra
come to = đến đâu
turn in = thu lại
Chúng tôi mong đợi gặp anh ấy lúc 8h nhưng cuối cùng anh ấy xuất hiện vào nửa đêm.
[TBODY] [/TBODY]

5. Everybody is tired of watching the same commercials on TV every night,_______?
A. are they
B. aren’t they
C. haven’t they
D. don’t they
Cấu trúc câu hỏi đuôi
S +V (khẳng định)……, tobe + S (phủ định)?
Trong mệnh đề đầu có “is” mang nghĩa khẳng định
Everybody khi chuyển sang câu hỏi đuôi => they
[TBODY] [/TBODY]
 

Minh Nhí

Cựu Mod Tiếng Anh|Cựu Phó nhóm Tiếng Anh
Thành viên
Trưởng nhóm xuất sắc nhất 2017
18 Tháng mười một 2013
3,361
6,062
801
TEST 13
1. Mr. George is a famous author. Mr. George is also an influential speaker.
A. Mr. George is neither a famous author nor an influential speaker.
B. Mr. George likes writing famous books and making speakers.
C. Mr. George is a famous author, and he is also an influential speaker.
D. Mr. George writes famous books, but he doesn’t know much about speeches.
2. I have tried hard but I can’t earn enough money.
A. Although I have tried hard, I can’t earn enough money.
B. Inspite of I have tried hard, I can’t earn enough money.
C. Despite I have tried hard, I can’t earn enough money.
D. Although I have tried hard, but I can’t earn enough money
3.“ I’m sorry I gave you the wrong number”, said Paul to Susan.
A. Paul denied giving Susan the wrong number.
B. Paul apologized to Susan for giving the wrong number.
C. Paul thanked to Susan for giving the wrong number.
D. Paul accused Susan of giving him the wrong number.
4. She has known how to play the piano for 5 years.
A. She didn’t play the piano 5 years ago.
B. She started to play the piano 5 years ago.
C. She played the piano 5 years ago.
D. The last time she played the piano was 5 years ago.
5. Without my teacher’s advice, I wouldn’t have participated in the competition.
A. If it hadn’t been for my teacher’s advice, I wouldn’t have participated in the competition.
B. If my tutor hadn’t advised me, I would have participated in the competition.
C. Had my teacher not advised me, I wouldn’t have participated in the competition.
D. If my teacher didn’t advised me, I wouldn’t have participated in the competition
 

Phạm Thúy Hằng

Cựu Phụ trách BP Quản lí & Mod CĐ|Thiên tài vật lí
Thành viên
15 Tháng ba 2017
6,181
1
10,074
1,243
20
Hà Nội
THCS Nam Từ Liêm
1. Mr. George is a famous author. Mr. George is also an influential speaker.
A. Mr. George is neither a famous author nor an influential speaker.
B. Mr. George likes writing famous books and making speakers.
C. Mr. George is a famous author, and he is also an influential speaker.
D. Mr. George writes famous books, but he doesn’t know much about speeches.
2. I have tried hard but I can’t earn enough money.
A. Although I have tried hard, I can’t earn enough money.
B. Inspite of I have tried hard, I can’t earn enough money.
C. Despite I have tried hard, I can’t earn enough money.
D. Although I have tried hard, but I can’t earn enough money
3.“ I’m sorry I gave you the wrong number”, said Paul to Susan.
A. Paul denied giving Susan the wrong number.
B. Paul apologized to Susan for giving the wrong number.
C. Paul thanked to Susan for giving the wrong number.
D. Paul accused Susan of giving him the wrong number.
4. She has known how to play the piano for 5 years.
A. She didn’t play the piano 5 years ago.
B. She started to play the piano 5 years ago.
C. She played the piano 5 years ago.
D. The last time she played the piano was 5 years ago.
5. Without my teacher’s advice, I wouldn’t have participated in the competition.
A. If it hadn’t been for my teacher’s advice, I wouldn’t have participated in the competition.
B. If my tutor hadn’t advised me, I would have participated in the competition.
C. Had my teacher not advised me, I wouldn’t have participated in the competition.
D. If my teacher didn’t advised me, I wouldn’t have participated in the competition​
 
 • Like
Reactions: Minh Nhí

ĐứcHoàng2017

Học sinh tiến bộ
Thành viên
21 Tháng ba 2018
1,093
1,236
176
Hà Nội
Hocmai
TEST 13
1. Mr. George is a famous author. Mr. George is also an influential speaker.
A. Mr. George is neither a famous author nor an influential speaker.
B. Mr. George likes writing famous books and making speakers.
C. Mr. George is a famous author, and he is also an influential speaker.
D. Mr. George writes famous books, but he doesn’t know much about speeches.
2. I have tried hard but I can’t earn enough money.
A. Although I have tried hard, I can’t earn enough money.
B. Inspite of I have tried hard, I can’t earn enough money.
C. Despite I have tried hard, I can’t earn enough money.
D. Although I have tried hard, but I can’t earn enough money
3.“ I’m sorry I gave you the wrong number”, said Paul to Susan.
A. Paul denied giving Susan the wrong number.
B. Paul apologized to Susan for giving the wrong number.
C. Paul thanked to Susan for giving the wrong number.
D. Paul accused Susan of giving him the wrong number.
4. She has known how to play the piano for 5 years.
A. She didn’t play the piano 5 years ago.
B. She started to play the piano 5 years ago.
C. She played the piano 5 years ago.
D. The last time she played the piano was 5 years ago.
5. Without my teacher’s advice, I wouldn’t have participated in the competition.
A. If it hadn’t been for my teacher’s advice, I wouldn’t have participated in the competition.
B. If my tutor hadn’t advised me, I would have participated in the competition.
C. Had my teacher not advised me, I wouldn’t have participated in the competition.
D. If my teacher didn’t advised me, I wouldn’t have participated in the competition
1.C
2.A
3.B
4.B
5.A
 
 • Like
Reactions: Minh Nhí

Phann Ánh

Học sinh
Thành viên
13 Tháng tám 2018
50
49
26
18
Hà Tĩnh
Trường Marie Curie

TEST 131. Mr. George is a famous author. Mr. George is also an influential speaker.
A. Mr. George is neither a famous author nor an influential speaker.
B. Mr. George likes writing famous books and making speakers.
C. Mr. George is a famous author, and he is also an influential speaker.
D. Mr. George writes famous books, but he doesn’t know much about speeches.
2. I have tried hard but I can’t earn enough money.
A. Although I have tried hard, I can’t earn enough money.
B. Inspite of I have tried hard, I can’t earn enough money.
C. Despite I have tried hard, I can’t earn enough money.
D. Although I have tried hard, but I can’t earn enough money
3.“ I’m sorry I gave you the wrong number”, said Paul to Susan.
A. Paul denied giving Susan the wrong number.
B. Paul apologized to Susan for giving the wrong number.
C. Paul thanked to Susan for giving the wrong number.
D. Paul accused Susan of giving him the wrong number.
4. She has known how to play the piano for 5 years.
A. She didn’t play the piano 5 years ago.
B. She started to play the piano 5 years ago.
C. She played the piano 5 years ago.
D. The last time she played the piano was 5 years ago.
5. Without my teacher’s advice, I wouldn’t have participated in the competition.
A. If it hadn’t been for my teacher’s advice, I wouldn’t have participated in the competition.
B. If my tutor hadn’t advised me, I would have participated in the competition.
C. Had my teacher not advised me, I wouldn’t have participated in the competition.
D. If my teacher didn’t advised me, I wouldn’t have participated in the competition​
 
 • Like
Reactions: Minh Nhí

Nguyễn Ngọc Hạ Đan

Học sinh chăm học
Thành viên
8 Tháng chín 2018
346
441
76
Bến Tre
Trường THCS Hưng Nhượng
1. Mr. George is a famous author. Mr. George is also an influential speaker.
A. Mr. George is neither a famous author nor an influential speaker.
B. Mr. George likes writing famous books and making speakers.
C. Mr. George is a famous author, and he is also an influential speaker.
D. Mr. George writes famous books, but he doesn’t know much about speeches.
2. I have tried hard but I can’t earn enough money.
A. Although I have tried hard, I can’t earn enough money.
B. Inspite of I have tried hard, I can’t earn enough money.
C. Despite I have tried hard, I can’t earn enough money.
D. Although I have tried hard, but I can’t earn enough money
3.“ I’m sorry I gave you the wrong number”, said Paul to Susan.
A. Paul denied giving Susan the wrong number.
B. Paul apologized to Susan for giving the wrong number.
C. Paul thanked to Susan for giving the wrong number.
D. Paul accused Susan of giving him the wrong number.
4. She has known how to play the piano for 5 years.
A. She didn’t play the piano 5 years ago.
B. She started to play the piano 5 years ago.
C. She played the piano 5 years ago.
D. The last time she played the piano was 5 years ago.
5. Without my teacher’s advice, I wouldn’t have participated in the competition.
A. If it hadn’t been for my teacher’s advice, I wouldn’t have participated in the competition.
B. If my tutor hadn’t advised me, I would have participated in the competition.
C. Had my teacher not advised me, I wouldn’t have participated in the competition.
D. If my teacher didn’t advised me, I wouldn’t have participated in the competition
 
 • Like
Reactions: Minh Nhí

ngochaad

Học sinh tiến bộ
Thành viên
12 Tháng sáu 2018
1,031
1,147
176
20
Thái Bình
THCS
TEST 13
1. Mr. George is a famous author. Mr. George is also an influential speaker.
A. Mr. George is neither a famous author nor an influential speaker.
B. Mr. George likes writing famous books and making speakers.
C. Mr. George is a famous author, and he is also an influential speaker.
D. Mr. George writes famous books, but he doesn’t know much about speeches.
2. I have tried hard but I can’t earn enough money.
A. Although I have tried hard, I can’t earn enough money.
B. Inspite of I have tried hard, I can’t earn enough money.
C. Despite I have tried hard, I can’t earn enough money.
D. Although I have tried hard, but I can’t earn enough money
3.“ I’m sorry I gave you the wrong number”, said Paul to Susan.
A. Paul denied giving Susan the wrong number.
B. Paul apologized to Susan for giving the wrong number.
C. Paul thanked to Susan for giving the wrong number.
D. Paul accused Susan of giving him the wrong number.
4. She has known how to play the piano for 5 years.
A. She didn’t play the piano 5 years ago.
B. She started to play the piano 5 years ago.
C. She played the piano 5 years ago.
D. The last time she played the piano was 5 years ago.
5. Without my teacher’s advice, I wouldn’t have participated in the competition.
A. If it hadn’t been for my teacher’s advice, I wouldn’t have participated in the competition.
B. If my tutor hadn’t advised me, I would have participated in the competition.
C. Had my teacher not advised me, I wouldn’t have participated in the competition.
D. If my teacher didn’t advised me, I wouldn’t have participated in the competition

1. Mr. George is a famous author. Mr. George is also an influential speaker.
A. Mr. George is neither a famous author nor an influential speaker.
B. Mr. George likes writing famous books and making speakers.
C. Mr. George is a famous author, and he is also an influential speaker.
D. Mr. George writes famous books, but he doesn’t know much about speeches.

2. I have tried hard but I can’t earn enough money.
A. Although I have tried hard, I can’t earn enough money.
B. Inspite of I have tried hard, I can’t earn enough money.
C. Despite I have tried hard, I can’t earn enough money.
D. Although I have tried hard, but I can’t earn enough money

3.“ I’m sorry I gave you the wrong number”, said Paul to Susan.
A. Paul denied giving Susan the wrong number.
B. Paul apologized to Susan for giving the wrong number.
C. Paul thanked to Susan for giving the wrong number.
D. Paul accused Susan of giving him the wrong number.
4. She has known how to play the piano for 5 years.
A. She didn’t play the piano 5 years ago.
B. She started to play the piano 5 years ago.
C. She played the piano 5 years ago.
D. The last time she played the piano was 5 years ago.
5. Without my teacher’s advice, I wouldn’t have participated in the competition.
A. If it hadn’t been for my teacher’s advice, I wouldn’t have participated in the competition.
B. If my tutor hadn’t advised me, I would have participated in the competition.
C. Had my teacher not advised me, I wouldn’t have participated in the competition.
D. If my teacher didn’t advised me, I wouldn’t have participated in the competition
 
 • Like
Reactions: Minh Nhí

Nguyễn Thị Cúc

Học sinh chăm học
Thành viên
20 Tháng chín 2017
351
430
119
21
Hà Nam
1. Mr. George is a famous author. Mr. George is also an influential speaker.
A. Mr. George is neither a famous author nor an influential speaker.
B. Mr. George likes writing famous books and making speakers.
C. Mr. George is a famous author, and he is also an influential speaker.
D. Mr. George writes famous books, but he doesn’t know much about speeches.
2. I have tried hard but I can’t earn enough money.
A. Although I have tried hard, I can’t earn enough money.
B. Inspite of I have tried hard, I can’t earn enough money.
C. Despite I have tried hard, I can’t earn enough money.
D. Although I have tried hard, but I can’t earn enough money
3.“ I’m sorry I gave you the wrong number”, said Paul to Susan.
A. Paul denied giving Susan the wrong number.
B. Paul apologized to Susan for giving the wrong number.
C. Paul thanked to Susan for giving the wrong number.
D. Paul accused Susan of giving him the wrong number.
4. She has known how to play the piano for 5 years.
A. She didn’t play the piano 5 years ago.
B. She started to play the piano 5 years ago.
C. She played the piano 5 years ago.
D. The last time she played the piano was 5 years ago.
5. Without my teacher’s advice, I wouldn’t have participated in the competition.
A. If it hadn’t been for my teacher’s advice, I wouldn’t have participated in the competition.
B. If my tutor hadn’t advised me, I would have participated in the competition.
C. Had my teacher not advised me, I wouldn’t have participated in the competition.
D. If my teacher didn’t advised me, I wouldn’t have participated in the competition
 
 • Like
Reactions: Minh Nhí

Diệp Ngọc Tuyên

Typo-er xuất sắc nhất 2018
HV CLB Hội họa
Thành viên
13 Tháng mười một 2017
2,339
3,607
549
Đắk Lắk
THCS
TEST 13
1. Mr. George is a famous author. Mr. George is also an influential speaker.
A. Mr. George is neither a famous author nor an influential speaker.
B. Mr. George likes writing famous books and making speakers.
C. Mr. George is a famous author, and he is also an influential speaker.
D. Mr. George writes famous books, but he doesn’t know much about speeches.
2. I have tried hard but I can’t earn enough money.
A. Although I have tried hard, I can’t earn enough money.
B. Inspite of I have tried hard, I can’t earn enough money.
C. Despite I have tried hard, I can’t earn enough money.
D. Although I have tried hard, but I can’t earn enough money
3.“ I’m sorry I gave you the wrong number”, said Paul to Susan.
A. Paul denied giving Susan the wrong number.
B. Paul apologized to Susan for giving the wrong number.
C. Paul thanked to Susan for giving the wrong number.
D. Paul accused Susan of giving him the wrong number.
4. She has known how to play the piano for 5 years.
A. She didn’t play the piano 5 years ago.
B. She started to play the piano 5 years ago.
C. She played the piano 5 years ago.
D. The last time she played the piano was 5 years ago.
5. Without my teacher’s advice, I wouldn’t have participated in the competition.
A. If it hadn’t been for my teacher’s advice, I wouldn’t have participated in the competition.
B. If my tutor hadn’t advised me, I would have participated in the competition.
C. Had my teacher not advised me, I wouldn’t have participated in the competition.
D. If my teacher didn’t advised me, I wouldn’t have participated in the competition
 
 • Like
Reactions: Minh Nhí

Minh Nhí

Cựu Mod Tiếng Anh|Cựu Phó nhóm Tiếng Anh
Thành viên
Trưởng nhóm xuất sắc nhất 2017
18 Tháng mười một 2013
3,361
6,062
801
KEY- TEST 131. Mr. George is a famous author. Mr. George is also an influential speaker.
A. Mr. George is neither a famous author nor an influential speaker.
B. Mr. George likes writing famous books and making speakers.
C. Mr. George is a famous author, and he is also an influential speaker.
D. Mr. George writes famous books, but he doesn’t know much about speeches.
Ông George là 1 nhà văn nổi tiếng. Ngài George cũng là 1 diễn giả có tầm ảnh hưởng.
A. Ngài George không phải là 1 nhà văn nổi tiếng, cũng không phải là 1 diễn giả có tầm ảnh hưởng.
B. Ông George thích viết sách và diễn thuyết.
C. Ông George là 1 nhà văn nổi tiếng, và ông cũng là 1 diễn giả có tầm ảnh hưởng.
D. Ông George viết nên những cuốn sách nổi tiếng nhưng ông không biết nhiều về diễn thuyết.
[TBODY] [/TBODY]

2. I have tried hard but I can’t earn enough money.
A. Although I have tried hard, I can’t earn enough money.
B. Inspite of I have tried hard, I can’t earn enough money.
C. Despite I have tried hard, I can’t earn enough money.
D. Although I have tried hard, but I can’t earn enough money
Tôi đã rất cố gắng nhưng vẫn không thể kiếm đủ tiền.
= A. Mặc dù rất cố gắng, tôi vẫn không thể kiếm đủ tiền.
B. In spite of + N/V-ing, S V O = Mặc dù…,nhưng…
C. Despite + N/V-ing, S V O= Mặc dù…,nhưng…
D. Đã có “ Although” thì không được dùng “but”
[TBODY] [/TBODY]

3.“ I’m sorry I gave you the wrong number”, said Paul to Susan.
A. Paul denied giving Susan the wrong number.
B. Paul apologized to Susan for giving the wrong number.
C. Paul thanked to Susan for giving the wrong number.
D. Paul accused Susan of giving him the wrong number.
“ Tôi xin lỗi, tớ đã đưa bạn nhầm số”- Paul nói với Susan.
= B. Paul xin lỗi Susan vì đã đưa nhầm số.
Apologize sb for V-ing: xin lỗi ai vì điều gì.
[TBODY] [/TBODY]

4. She has known how to play the piano for 5 years.
A. She didn’t play the piano 5 years ago.
B. She started to play the piano 5 years ago.
C. She played the piano 5 years ago.
D. The last time she played the piano was 5 years ago.
Cô ấy đã biết cách chơi đàn piano được 5 năm trước.
A. Cô ấy đã không chơi piano 5 năm trước.
B. Cô ấy đã bắt đầu chơi piano từ 5 năm trước.
C. Cô ấy đã chơi piano 5 năm trước.
D. Lần cuối cùng cô ấy chơi piano là 5 năm về trước.
[TBODY] [/TBODY]

5. Without my teacher’s advice, I wouldn’t have participated in the competition.
A. If it hadn’t been for my teacher’s advice, I wouldn’t have participated in the competition.
B. If my tutor hadn’t advised me, I would have participated in the competition.
C. Had my teacher not advised me, I wouldn’t have participated in the competition.
D. If my teacher didn’t advised me, I wouldn’t have participated in the competition
Nếu không có lời khuyên từ giáo viên, tôi đã không tham gia cuộc thi này.
= A. Nếu không nhờ vào lời khuyên từ giáo viên, tôi đã không tham gia cuộc thi này.
Đáp án B, C sai nghĩa:
B. Nếu người gia sư không khuyên tôi, thì tôi đã không tham gia cuộc thi này.
C. Nếu giáo viên khuyên tôi, thì tôi đã không tham gia cuộc thi này.
D. cấu trúc câu điều kiện loại 3: If + S + had V3, S would have +V3.
[TBODY] [/TBODY]
 

Minh Nhí

Cựu Mod Tiếng Anh|Cựu Phó nhóm Tiếng Anh
Thành viên
Trưởng nhóm xuất sắc nhất 2017
18 Tháng mười một 2013
3,361
6,062
801
TEST 14
Higher education also provides a competitive edge in the career market. We all know that in the economic times we are living in today, finding jobs is not guaranteed. The number of people unemployed is still relatively high, and the number of new career (1) ______ isn’t nearly enough to put people in jobs they are seeking.
As a job seeker, you’re competing with a high number of experienced workers (2) _______ have been out of the workforce for a while and are also seeking work. (3) _______, when you have a higher education, it generally equips you for better job security. Generally speaking, employers tend to value those who have completed college than those who have only completed high school and are more likely to replace that person who hasn’t (4) ______ a higher education. Furthermore, some companies even go so far as to pay your tuition because they consider an educated (5) ______ to be valuable to their organization. A college education is an investment that doesn’t just provide you with substantial rewards. It benefits the hiring company as well.
1: (1)
A. responsibilities B. activities C. opportunities D. possibilities
2: (2)
A. who B. where C. whose D. which
3: (3)
A. Otherwise B. Moreover C. Therefore D. However
4: (4)
A. permitted B. refused C. applied D. received
5: (5)
A. employment B. employer C. employee D. unemployed
 

Nguyễn Thị Cúc

Học sinh chăm học
Thành viên
20 Tháng chín 2017
351
430
119
21
Hà Nam
Higher education also provides a competitive edge in the career market. We all know that in the economic times we are living in today, finding jobs is not guaranteed. The number of people unemployed is still relatively high, and the number of new career (1) ______ isn’t nearly enough to put people in jobs they are seeking.
As a job seeker, you’re competing with a high number of experienced workers (2) _______ have been out of the workforce for a while and are also seeking work. (3) _______, when you have a higher education, it generally equips you for better job security. Generally speaking, employers tend to value those who have completed college than those who have only completed high school and are more likely to replace that person who hasn’t (4) ______ a higher education. Furthermore, some companies even go so far as to pay your tuition because they consider an educated (5) ______ to be valuable to their organization. A college education is an investment that doesn’t just provide you with substantial rewards. It benefits the hiring company as well.
1: (1)
A. responsibilities B. activities C. opportunities D. possibilities
2: (2)
A. who B. where C. whose D. which
3: (3)
A. Otherwise B. Moreover C. Therefore D. However
4: (4)
A. permitted B. refused C. applied D. received
5: (5)
A. employment B. employer C. employee D. unemployed
 

Nguyễn Quốc Sang

Banned
Banned
Thành viên
28 Tháng một 2018
622
797
144
Gia Lai
THCS Huỳnh Thúc Kháng
TEST 14
Higher education also provides a competitive edge in the career market. We all know that in the economic times we are living in today, finding jobs is not guaranteed. The number of people unemployed is still relatively high, and the number of new career (1) ______ isn’t nearly enough to put people in jobs they are seeking.
As a job seeker, you’re competing with a high number of experienced workers (2) _______ have been out of the workforce for a while and are also seeking work. (3) _______, when you have a higher education, it generally equips you for better job security. Generally speaking, employers tend to value those who have completed college than those who have only completed high school and are more likely to replace that person who hasn’t (4) ______ a higher education. Furthermore, some companies even go so far as to pay your tuition because they consider an educated (5) ______ to be valuable to their organization. A college education is an investment that doesn’t just provide you with substantial rewards. It benefits the hiring company as well.
1: (1)
A. responsibilities B. activities C. opportunities D. possibilities
2: (2)
A. who B. where C. whose D. which
3: (3)
A. Otherwise B. Moreover C. Therefore D. However
4: (4)
A. permitted B. refused C. applied D. received
5: (5)
A. employment B. employer C. employee D. unemployed

TEST 14
Higher education also provides a competitive edge in the career market. We all know that in the economic times we are living in today, finding jobs is not guaranteed. The number of people unemployed is still relatively high, and the number of new career (1) ______ isn’t nearly enough to put people in jobs they are seeking.
As a job seeker, you’re competing with a high number of experienced workers (2) _______ have been out of the workforce for a while and are also seeking work. (3) _______, when you have a higher education, it generally equips you for better job security. Generally speaking, employers tend to value those who have completed college than those who have only completed high school and are more likely to replace that person who hasn’t (4) ______ a higher education. Furthermore, some companies even go so far as to pay your tuition because they consider an educated (5) ______ to be valuable to their organization. A college education is an investment that doesn’t just provide you with substantial rewards. It benefits the hiring company as well.
1: (1)
A. responsibilities B. activities C. opportunities D. possibilities
2: (2)
A. who B. where C. whose D. which
3: (3)
A. Otherwise B. Moreover C. Therefore D. However
4: (4)
A. permitted B. refused C. applied D. received
5: (5)
A. employment B. employer C. employee D. unemployed
 

ngochaad

Học sinh tiến bộ
Thành viên
12 Tháng sáu 2018
1,031
1,147
176
20
Thái Bình
THCS
TEST 14
Higher education also provides a competitive edge in the career market. We all know that in the economic times we are living in today, finding jobs is not guaranteed. The number of people unemployed is still relatively high, and the number of new career (1) ______ isn’t nearly enough to put people in jobs they are seeking.
As a job seeker, you’re competing with a high number of experienced workers (2) _______ have been out of the workforce for a while and are also seeking work. (3) _______, when you have a higher education, it generally equips you for better job security. Generally speaking, employers tend to value those who have completed college than those who have only completed high school and are more likely to replace that person who hasn’t (4) ______ a higher education. Furthermore, some companies even go so far as to pay your tuition because they consider an educated (5) ______ to be valuable to their organization. A college education is an investment that doesn’t just provide you with substantial rewards. It benefits the hiring company as well.
1: (1)
A. responsibilities B. activities C. opportunities D. possibilities
2: (2)
A. who B. where C. whose D. which
3: (3)
A. Otherwise B. Moreover C. Therefore D. However
4: (4)
A. permitted B. refused C. applied D. received
5: (5)
A. employment B. employer C. employee D. unemployed
TEST 14
Higher education also provides a competitive edge in the career market. We all know that in the economic times we are living in today, finding jobs is not guaranteed. The number of people unemployed is still relatively high, and the number of new career (1) ______ isn’t nearly enough to put people in jobs they are seeking.
As a job seeker, you’re competing with a high number of experienced workers (2) _______ have been out of the workforce for a while and are also seeking work. (3) _______, when you have a higher education, it generally equips you for better job security. Generally speaking, employers tend to value those who have completed college than those who have only completed high school and are more likely to replace that person who hasn’t (4) ______ a higher education. Furthermore, some companies even go so far as to pay your tuition because they consider an educated (5) ______ to be valuable to their organization. A college education is an investment that doesn’t just provide you with substantial rewards. It benefits the hiring company as well.
1: (1)
A. responsibilities B. activities C. opportunities D. possibilities
2: (2)
A. who B. where C. whose D. which
3: (3)
A. Otherwise B. Moreover C. Therefore D. However
4: (4)
A. permitted B. refused C. applied D. received
5: (5)
A. employment B. employer C. employee D. unemployed
 
Top Bottom