(ôn hóa 10)-1 bài toán, 2 đáp án

P

ptthao135

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Cho pư: H2 + I2 [TEX]\Leftrightarrow[/TEX] 2HI
Ở 430oC, Kc=53.96. Đun nóng 1 bình kín dd ko đổi 10l chứa 4h H2 & 406.4g H2.Khi hệ đạt trạng thái CB ở 430oC thi (HI)=?
Cách giải của mình như sau:
H2 + I2 [TEX]\Leftrightarrow[/TEX] 2HI
truoc 0.2 0.16
pu x <----- x <--------- 2x
sau 0.2-x 0.16-x 2x
Kc= (2x)^2/ ((0.2-x)*(0.16-x))=53.96 => x=0.251 hoặc x=0.137=> (HI)=0.251*2=0.502 hoặc (HI)=0.137*2=0.274
Các bạn giúp mình tìm lỗi sai vs!!!!!
 
Top Bottom