Hóa 12 Ở nhiệt độ cao, $Na_2C_2O_4$ bị thuỷ phân thành $Na_2CO_3$ và $CO$

thanhwill

Cựu TMod Hóa
Thành viên
19 Tháng hai 2022
159
199
36
Nam Định
N_B_S_1/2/5a. Nguyên tắc phương pháp phân tích khối lượng
Để xác định khối lượng cấu tử M có trong đối tượng phân tích X người ta tách hoàn toàn M ra khỏi các cấu tử khác dưới dạng một hợp chất hóa học có thành phần xác định, ví dụ [imath]M_xA_y[/imath]. Dựa vào lượng cân của X và của MxAy mà tính khối lượng M hoặc hàm lượng % của M có trong đối tượng phân tích.
b. [imath]m_{Na_2CO_3}=0,9859g[/imath]
[imath]\rarr n_{Na_2CO_3}=0,0093 mol[/imath]

[imath]\rarr n_{Na_2C_2O_4}=0,093 mol[/imath]
[imath]\rarr m_{Na_2C_2O_4}=1,2462g[/imath %[imath]Na_2C_2O_4[/imath]=[imath]\frac{1,2462}{1,2906} .100=96,6[/imath] %

Có gì không hiểu bạn hỏi lại nha
Bạn có thể tham khảo thêm kiến thức hóa học tại https://diendan.hocmai.vn/threads/t...c-mon-danh-cho-ban-hoan-toan-mien-phi.827998/
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom