Hóa 12 Nung nóng hỗn hợp Fe

ltv51

Học sinh chăm học
Thành viên
18 Tháng một 2022
353
413
66
bichduyendongkho@gmail.com

1 mol Y: CO2 0,16 mol, N2 0,536 mol, NO2 0,18 mol, O2 dư 0,124 mol
Mol O2 dùng 0,134 mol


2 FeCO3 + 0,5 O2 -> Fe2O3 + 2 CO2
0,16------------0,04---------------------0,16
2 Fe(NO3)2 -> Fe2O3 + 4 NO2 + 0,5 O2
a---------------------------------------2a--------0,25a
2 Fe(NO3)3 -> Fe2O3 + 6 NO2 + 1,5 O2
b---------------------------------------3b--------0,75b
Mol O2 dư = 0,134 - 0,04 + 0,25a + 0,75b = 0,124 => a + 3b = 0,12
 
Top Bottom