Hóa Nồng độ phần trăm và MOI

Maianh560978

Học sinh mới
Thành viên
18 Tháng chín 2017
16
1
6
18
Nam Định

chaugiang81

Cựu Mod Hóa
Thành viên
25 Tháng tư 2015
2,392
1,934
444
DH-DX-QN
nCuSO4.5H2O = nCuSO4 = 0.05 mol
=> mct CuSO4 = 8 gam
nH2O = 5nCuSO4.5H2O = 0.25 mol => mH2O = 4.5 gam . d H2O = 1g/ml => 4.5 gam tương ứng với 4.5 ml
V sau = V nước = 4.5 + 87.5 = 92 ml
=> CM CuSO4 = n/V
C% CuSO4= mct / mdd
mdd = 12.5 + 87.5 = 100 gam
 
Top Bottom