Hóa Nồng độ dung dịch

hongtham002

Học sinh
Thành viên
29 Tháng chín 2017
31
11
29
Thanh Hóa

chaugiang81

Cựu Mod Hóa
Thành viên
25 Tháng tư 2015
2,392
1,930
444
DH-DX-QN
Hòa tan 1 mol NaOH rắn vào dd NaOH 0.5 M để thu được dung dịch có nồng độ 1.5M. Tính thể tích dd NaOH. Biết khi cho NaOH rắn vào nước cứ 20 gam làm tăng thể tích 5ml
20 gam làm tăng thể tích lên 5 ml => 40 gam tăng lên 10 ml
gọi V (lit ) là thể tích dung dịch NaOH 0.5M.
theo đề ta có :
$\dfrac{1+ 0.5V}{V+0.01}= 1.5$ => V= 0.985 lit
 
Top Bottom