Sử 12 Nội dung nào không phản ánh đúng ý

Myha1234

Học sinh
Thành viên
10 Tháng ba 2022
21
12
21
18
TP Hồ Chí Minh
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Nội dung nào không phản ánh đúng ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước của nhân dân Việt Nam (1954 – 1975)?

A. Chấm dứt ách thống trị của chủ nghĩa thực dân - đế quốc trên đất nước Việt Nam.

B. Cổ vũ phong trào cách mạng thế giới, nhất là phong trào giải phóng dân tộc.

C. Buộc Mĩ phải kí kết hiệp định Pari về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam.

D. Mở ra kỉ nguyên mới trong lịch sử Việt Nam - độc lập thống nhất đi lên CNXH.
 

Minht411

Học sinh
Thành viên
20 Tháng mười 2021
189
106
46
16
TP Hồ Chí Minh
Nội dung nào không phản ánh đúng ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước của nhân dân Việt Nam (1954 – 1975)?

A. Chấm dứt ách thống trị của chủ nghĩa thực dân - đế quốc trên đất nước Việt Nam.

B. Cổ vũ phong trào cách mạng thế giới, nhất là phong trào giải phóng dân tộc.

C. Buộc Mĩ phải kí kết hiệp định Pari về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam.

D. Mở ra kỉ nguyên mới trong lịch sử Việt Nam - độc lập thống nhất đi lên CNXH.
Myha1234Nội dung nào không phản ánh đúng ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước của nhân dân Việt Nam (1954 – 1975)?

A. Chấm dứt ách thống trị của chủ nghĩa thực dân - đế quốc trên đất nước Việt Nam.

B. Cổ vũ phong trào cách mạng thế giới, nhất là phong trào giải phóng dân tộc.

C. Buộc Mĩ phải kí kết hiệp định Pari về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam.

D. Mở ra kỉ nguyên mới trong lịch sử Việt Nam - độc lập thống nhất đi lên CNXH.

Câu D ban đầu mình thấy có vẻ sai nhưng thực ra là câu B bởi phong trào giải phóng dân tộc bắt đầu từ thập niên 50 60 khi kháng chiến chống Pháp
 

ghehoaphat

Học sinh
Thành viên
19 Tháng bảy 2021
87
37
36
44
hoaphatsaigon.com
TP Hồ Chí Minh
DSG
D. Mở ra kỉ nguyên mới trong lịch sử Việt Nam - độc lập thống nhất đi lên CNXH.

Lý do:
Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của Việt Nam không phải là cuộc chiến tranh để thiết lập chế độ chính trị Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa (CNXH) tại Việt Nam. Thay vào đó, mục tiêu chính của cuộc kháng chiến là đánh đuổi sự can thiệp của Mỹ và chấm dứt ách thống trị của chế độ Mỹ trong việc can thiệp và xâm lược Việt Nam. Cuộc chiến này không phải là để lập ra một chế độ CNXH mà là để giành độc lập và thống nhất quốc gia.
Những mục tiêu quan trọng của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước của Việt Nam bao gồm:

A. Chấm dứt ách thống trị của chủ nghĩa thực dân - đế quốc trên đất nước Việt Nam: Đúng, mục tiêu của cuộc kháng chiến là chấm dứt ách thống trị và xâm lược của các nước ngoại quốc trên Việt Nam.

B. Cổ vũ phong trào cách mạng thế giới, nhất là phong trào giải phóng dân tộc: Đúng, Việt Nam đã nhận được sự ủng hộ và đồng tình từ nhiều phong trào cách mạng và dân tộc trên thế giới trong cuộc chiến này.

C. Buộc Mỹ phải kí kết hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam: Đúng, hiệp định Paris năm 1973 đã chấm dứt chiến tranh tại Việt Nam và đánh dấu sự rút lui của Mỹ.
 
Top Bottom