Ngoại ngữ Nhóm 2: Thư viện câu hỏi trắc nghiệm tiếng anh

Thảo luận trong 'Thảo luận - Chia sẻ chung' bắt đầu bởi baochau1112, 10 Tháng tám 2018.

Lượt xem: 13,626

 1. Phạm Thị Thuỳ Dung

  Phạm Thị Thuỳ Dung Học sinh chăm học Thành viên

  Bài viết:
  262
  Điểm thành tích:
  84
  Nơi ở:
  Nghệ An
  Trường học/Cơ quan:
  THPT

  Mark the letter A, B, C, D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.
  Question 121: You look tired. Why don't we ______ and have a good rest?
  A. call its name
  B. call on
  C. call it a day
  D. call off
  Question 122: We didn’t go to the zoo yesterday ______ the heavy rain.
  A. in spite of
  B. because of
  C. so
  D. because
  Question 123: “Can you ______ me a favor, Bill?” Peter said.
  A. put
  B. do
  C. make
  D. get
  Question 124: He managed to keep his job ______ the manager had threatened to sack him.
  A. despite
  B. although
  C. therefore
  D. unless
  Question 125: You should make a(n) ______ to overcome this problem.
  A. impression
  B. effort
  C. trial
  D. apology
  Question 126: Thanks to my friends’ ______ remarks, my essays have been improved.
  A. construction
  B. constructive
  C. construct
  D. constructor
  Question 127: You need more exercise - you should ______ jogging.
  A. try on
  B. hold up
  C. carry out
  D. take up
  Question 128: All of us won't go camping ______ the weather stays fine.
  A. unless
  B. so
  C. but
  D. however
  Question 129: I clearly remember ______ you about this before.
  A. telling
  B. tell
  C. to tell
  D. told
  Question 130: I'm really looking forward ______ to university.
  A. go
  B. to go
  C. going
  D. to going
   
  one_day thích bài này.
 2. ngochaad

  ngochaad Học sinh tiến bộ Thành viên

  Bài viết:
  1,031
  Điểm thành tích:
  176
  Nơi ở:
  Thái Bình
  Trường học/Cơ quan:
  THCS

  Mark the letter A, B, C, D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.
  Question 121: You look tired. Why don't we ______ and have a good rest?
  A. call its name
  B. call on
  C. call it a day
  D. call off
  Question 122: We didn’t go to the zoo yesterday ______ the heavy rain.
  A. in spite of
  B. because of
  C. so
  D. because
  Question 123: “Can you ______ me a favor, Bill?” Peter said.
  A. put
  B. do
  C. make
  D. get
  Question 124: He managed to keep his job ______ the manager had threatened to sack him.
  A. despite
  B. although
  C. therefore
  D. unless
  Question 125: You should make a(n) ______ to overcome this problem.
  A. impression
  B. effort
  C. trial
  D. apology
  Question 126: Thanks to my friends’ ______ remarks, my essays have been improved.
  A. construction
  B. constructive
  C. construct
  D. constructor
  Question 127: You need more exercise - you should ______ jogging.
  A. try on
  B. hold up
  C. carry out
  D. take up
  Question 128: All of us won't go camping ______ the weather stays fine.
  A. unless
  B. so
  C. but
  D. however
  Question 129: I clearly remember ______ you about this before.
  A. telling
  B. tell
  C. to tell
  D. told
  Question 130: I'm really looking forward ______ to university.
  A. go
  B. to go
  C. going
  D. to going
   
  one_day, phuongdaitt1Park Jiyeon thích bài này.
 3. Tohru - san

  Tohru - san Học sinh chăm học Thành viên

  Bài viết:
  505
  Điểm thành tích:
  146
  Nơi ở:
  Đồng Nai
  Trường học/Cơ quan:
  TH - THCS Nguyễn Khuyến

  Có đề mới chưa chị @one_day ?
   
  one_day thích bài này.
 4. one_day

  one_day Cựu Mod tiếng Anh Thành viên TV BQT tích cực 2017

  Bài viết:
  2,587
  Điểm thành tích:
  449

  Em xem lại câu 123, 126, 129 nha

  Bạn xem lại câu 124, 125, 129 nha

  Bạn xem lại câu 125 nha

  Bạn làm đúng hết rồi!
  Bạn xem lại câu 126 nha
   
 5. Hiền Nhi

  Hiền Nhi Học sinh tiến bộ Thành viên

  Bài viết:
  727
  Điểm thành tích:
  164
  Nơi ở:
  Nghệ An
  Trường học/Cơ quan:
  THPT Phan Đăng Lưu

  Question 124: He managed to keep his job ______ the manager had threatened to sack him.
  A. despite
  B. although
  C. therefore
  D. unless
  Question 125: You should make a(n) ______ to overcome this problem.
  A. impression
  B. effort
  C. trial
  D. apology
  Question 129: I clearly remember ______ you about this before.
  A. telling
  B. tell
  C. to tell
  D. told
   
  one_day thích bài này.
 6. ngochaad

  ngochaad Học sinh tiến bộ Thành viên

  Bài viết:
  1,031
  Điểm thành tích:
  176
  Nơi ở:
  Thái Bình
  Trường học/Cơ quan:
  THCS

  Question 126: Thanks to my friends’ ______ remarks, my essays have been improved.
  A. construction
  B. constructive
  C. construct
  D. constructor
   
  one_dayphuongdaitt1 thích bài này.
 7. one_day

  one_day Cựu Mod tiếng Anh Thành viên TV BQT tích cực 2017

  Bài viết:
  2,587
  Điểm thành tích:
  449

  Các bạn làm đúng rồi nha
  ------
  Mark the letter A, B, C, D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.
  Question 121: You look tired. Why don't we ______ and have a good rest?
  A. call its name
  B. call on
  C. call it a day
  D. call off
  - call its name: gọi tên nó
  - call on: kêu gọi, yêu cầu
  - call it a day: quyết định ngừng làm việc gì đó
  - call sth off: hoãn, quyết định không làm gì nữa (call off bắt buộc phải có tân ngữ đi kèm)

  => Chọn C
  Question 122: We didn’t go to the zoo yesterday ______ the heavy rain.
  A. in spite of
  B. because of
  C. so
  D. because
  - Loại A vì không hợp nghĩa (Ngày hôm qua chúng tôi đã không đến vườn thú mặc dù trời mưa to -> thiết lập sai mối quan hệ giữa 2 sự kiện)
  - Loại C và D vì sau cả "so" và "because" là một mệnh đề.
  => chọn B (because of + N: bởi vì)
  Question 123: “Can you ______ me a favor, Bill?” Peter said.
  A. put
  B. do
  C. make
  D. get
  Can you do me a favor? = Can you help me?
  Question 124: He managed to keep his job ______ the manager had threatened to sack him.
  A. despite
  B. although
  C. therefore
  D. unless
  - Loại A vì despite + N phrase/ V-ing
  - Loại C vì không hợp nghĩa (therefore: bởi vậy). Hơn nữa cách chấm câu ở đây cũng không thích hợp dùng "therefore".
  - Loại D vì không hợp nghĩa.
  => chọn B (hợp nghĩa và đúng cấu trúc: although + clause)
  Dịch: Anh ấy đã giữ được việc làm của mình mặc dù trước đó giám đốc đã dọa sa thải anh ấy
  Question 125: You should make a(n) ______ to overcome this problem.
  A. impression
  B. effort
  C. trial
  D. apology
  - A: make an impression: gây ấn tượng
  - B: make an effort: nỗ lực, cố gắng
  - C: make a trial: làm thử, làm thí nghiệm
  - D: make an apology: xin lỗi
  Question 126: Thanks to my friends’ ______ remarks, my essays have been improved.
  A. construction
  B. constructive
  C. construct
  D. constructor
  Chỗ trống cần điền 1 tính từ (vì có danh từ đằng sau)=> chọn B
  constructive remark: nhận xét mang tính xây dựng
  * Đuôi -ive thường xuất hiện ở tính từ , đuôi -tion/or ở danh từ
  Question 127: You need more exercise - you should ______ jogging.
  A. try on
  B. hold up
  C. carry out
  D. take up
  - A. try on: thử (quần áo, giày dép)
  - B. hold up: đỡ
  - C. carry out: tiến hành
  - D. take up: bắt đầu (1 sở thích/ 1 môn thể thao mới)
  => chọn D
  Question 128: All of us won't go camping ______ the weather stays fine.
  A. unless
  B. so
  C. but
  D. however
  unless: trừ khi
  so: vì thế
  but: nhưng
  however: tuy nhiên
  Dựa vào nghĩa ta thấy A là đáp án đúng. Câu có thể dịch là: “Tất cả chúng tôi sẽ không đi cắm trại trừ khi thời tiếp đẹp.”
  Question 129: I clearly remember ______ you about this before.
  A. telling
  B. tell
  C. to tell
  D. told
  Chúng ta có 2 cấu trúc với "remember":
  1. remember + V-ing: nhớ là đã làm gì (V-ing xảy ra trước)
  2. remember + to V: nhớ là phải làm gì (to V xảy ra sau)
  Nhìn vào câu gốc chúng ta có thể xác định hành động "nói" xảy ra trước hành động "nhớ" nhờ từ "before" => dùng cấu trúc 1=> chọn A
  Question 130: I'm really looking forward ______ to university.
  A. go
  B. to go
  C. going
  D. to going
  look forward to + Ving: trông mong, trông đợi
  * "to" trong câu này đóng vai trò là 1 giới từ.

  Các thành viên của nhóm 2: @ngchau2001 @Hàn Nhã Anh @namphuong_2k3 @beobanhbe77@gmail.com @Aosora @LN V @Tú Linh @Phạm Thị Thuỳ Dung @ngochaad @CUAO @Tohru - san @Đặng Diệp Linh @Hiền Nhi @Nguyễn Thành Nghĩa @Đức Nhật @Huyền Sheila @hoa du @elisabeth.2507 @Lộc Hàm - Nhiệt Ba
   
 8. one_day

  one_day Cựu Mod tiếng Anh Thành viên TV BQT tích cực 2017

  Bài viết:
  2,587
  Điểm thành tích:
  449

  Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.
  Question 131: So little _________ about mathematics that the lecture was completely beyond me.
  A. I have known
  B. I knew
  C. do I know
  D. did I know
  Question 132: __________so aggressive, we'd get on much better.
  A. She was not
  B. Weren't she
  C. Had she not
  D. If she weren't
  Question 133: Mary: __________.
  Kate: Oh, thank you. I just got it yesterday.
  A. When have you got this beautiful dress?
  B. You've just bought this beautiful dress, haven't you?
  C. How a beautiful dress you're wearing!
  D. That's a beautiful dress you have on!
  Question 134: A washing machine of this type will certainly________ normal domestic use.
  A. stand up for
  B. come up with
  C. get on to
  D. take down with
  Question 135: I studied English for four years in high school. ________ had trouble talking with people when I was traveling in the US.
  A. Therefore,I
  B. Otherwise, I
  C. Although I
  D. However, I
  Question 136: ________in the atmosphere is the temperature falling below freezing.
  A. Frost is produced
  B. Frost produces
  C. What produces frost
  D. What is frost produced
  Question 137: He said that the plane had already left and that I________ an hour earlier.
  A. must have arrived
  B. had to arrive
  C. should have arrived
  D. was supposed to arrive
  Question 138: There seems to be a large ________ between the number of people employed in service industries, and those employed in the primary sectors.
  A. discriminate
  B. discretion
  C. discrepancy
  D. distinguish
  Question 139: British and Australian people share the same language, but in other respects they are as different as ________.
  A. cats and dogs
  B. salt and pepper
  C. chalk and cheese
  D. here and there
  Question 140: There are many opportunities for career________if you work for that company.
  A. system
  B. progression
  C. succession
  D. sequence

  Các thành viên của nhóm 2: @ngchau2001 @Hàn Nhã Anh @namphuong_2k3 @beobanhbe77@gmail.com @Aosora @LN V @Tú Linh @Phạm Thị Thuỳ Dung @ngochaad @CUAO @Tohru - san @Đặng Diệp Linh @Hiền Nhi @Nguyễn Thành Nghĩa @Đức Nhật @Huyền Sheila @hoa du @elisabeth.2507 @Lộc Hàm - Nhiệt Ba
   
 9. Phạm Thị Thuỳ Dung

  Phạm Thị Thuỳ Dung Học sinh chăm học Thành viên

  Bài viết:
  262
  Điểm thành tích:
  84
  Nơi ở:
  Nghệ An
  Trường học/Cơ quan:
  THPT

  Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.
  Question 131: So little _________ about mathematics that the lecture was completely beyond me.
  A. I have known
  B. I knew
  C. do I know
  D. did I know
  Question 132: __________so aggressive, we'd get on much better.
  A. She was not
  B. Weren't she
  C. Had she not
  D. If she weren't
  Question 133: Mary: __________.
  Kate: Oh, thank you. I just got it yesterday.
  A. When have you got this beautiful dress?
  B. You've just bought this beautiful dress, haven't you?
  C. How a beautiful dress you're wearing!
  D. That's a beautiful dress you have on!
  Question 134: A washing machine of this type will certainly________ normal domestic use.
  A. stand up for
  B. come up with
  C. get on to
  D. take down with
  Question 135: I studied English for four years in high school. ________ had trouble talking with people when I was traveling in the US.
  A. Therefore,I
  B. Otherwise, I
  C. Although I
  D. However, I
  Question 136: ________in the atmosphere is the temperature falling below freezing.
  A. Frost is produced
  B. Frost produces
  C. What produces frost
  D. What is frost produced
  Question 137: He said that the plane had already left and that I________ an hour earlier.
  A. must have arrived
  B. had to arrive
  C. should have arrived
  D. was supposed to arrive
  Question 138: There seems to be a large ________ between the number of people employed in service industries, and those employed in the primary sectors.
  A. discriminate
  B. discretion
  C. discrepancy
  D. distinguish
  Question 139: British and Australian people share the same language, but in other respects they are as different as ________.
  A. cats and dogs
  B. salt and pepper
  C. chalk and cheese
  D. here and there
  Question 140: There are many opportunities for career________if you work for that company.
  A. system
  B. progression
  C. succession
  D. sequence
   
  one_day thích bài này.
 10. Tohru - san

  Tohru - san Học sinh chăm học Thành viên

  Bài viết:
  505
  Điểm thành tích:
  146
  Nơi ở:
  Đồng Nai
  Trường học/Cơ quan:
  TH - THCS Nguyễn Khuyến

  Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.
  Question 131: So little _________ about mathematics that the lecture was completely beyond me.
  A. I have known
  B. I knew
  C. do I know
  D. did I know

  Question 132: __________so aggressive, we'd get on much better.
  A. She was not
  B. Weren't she
  C. Had she not
  D. If she weren't

  Question 133: Mary: __________.
  Kate: Oh, thank you. I just got it yesterday.
  A. When have you got this beautiful dress?
  B. You've just bought this beautiful dress, haven't you?
  C. How a beautiful dress you're wearing!
  D. That's a beautiful dress you have on!

  Question 134: A washing machine of this type will certainly________ normal domestic use.
  A. stand up for
  B. come up with
  C. get on to
  D. take down with

  Question 135: I studied English for four years in high school. ________ had trouble talking with people when I was traveling in the US.
  A. Therefore,I
  B. Otherwise, I
  C. Although I
  D. However, I

  Question 136: ________in the atmosphere is the temperature falling below freezing.
  A. Frost is produced
  B. Frost produces
  C. What produces frost
  D. What is frost produced

  Question 137: He said that the plane had already left and that I________ an hour earlier.
  A. must have arrived
  B. had to arrive
  C. should have arrived
  D. was supposed to arrive

  Question 138: There seems to be a large ________ between the number of people employed in service industries, and those employed in the primary sectors.
  A. discriminate
  B. discretion
  C. discrepancy
  D. distinguish

  Question 139: British and Australian people share the same language, but in other respects they are as different as ________.
  A. cats and dogs
  B. salt and pepper
  C. chalk and cheese
  D. here and there

  Question 140: There are many opportunities for career________if you work for that company.
  A. system
  B. progression
  C. succession
  D. sequence

  Em làm đúng chưa chị @one_day ?
   
  one_day thích bài này.
 11. ngchau2001

  ngchau2001 Cựu Mod tiếng Anh Thành viên TV BQT được yêu thích nhất 2017

  Bài viết:
  4,066
  Điểm thành tích:
  679
  Nơi ở:
  Phú Thọ
  Trường học/Cơ quan:
  THPT Thanh Thủy

  Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.
  Question 131: So little _________ about mathematics that the lecture was completely beyond me.
  A. I have known
  B. I knew
  C. do I know
  D. did I know
  Question 132: __________so aggressive, we'd get on much better.
  A. She was not
  B. Weren't she
  C. Had she not
  D. If she weren't
  Question 133: Mary: __________.
  Kate: Oh, thank you. I just got it yesterday.
  A. When have you got this beautiful dress?
  B. You've just bought this beautiful dress, haven't you?
  C. How a beautiful dress you're wearing!
  D. That's a beautiful dress you have on!
  Question 134: A washing machine of this type will certainly________ normal domestic use.
  A. stand up for
  B. come up with
  C. get on to
  D. take down with
  Question 135: I studied English for four years in high school. ________ had trouble talking with people when I was traveling in the US.
  A. Therefore,I
  B. Otherwise, I
  C. Although I
  D. However, I
  Question 136: ________in the atmosphere is the temperature falling below freezing.
  A. Frost is produced
  B. Frost produces
  C. What produces frost
  D. What is frost produced
  Question 137: He said that the plane had already left and that I________ an hour earlier.
  A. must have arrived
  B. had to arrive
  C. should have arrived
  D. was supposed to arrive
  Question 138: There seems to be a large ________ between the number of people employed in service industries, and those employed in the primary sectors.
  A. discriminate
  B. discretion
  C. discrepancy
  D. distinguish
  Question 139: British and Australian people share the same language, but in other respects they are as different as ________.
  A. cats and dogs
  B. salt and pepper
  C. chalk and cheese
  D. here and there
  Question 140: There are many opportunities for career________if you work for that company.
  A. system
  B. progression
  C. succession
  D. sequence
   
  one_dayphuongdaitt1 thích bài này.
 12. Huong Giang 2501

  Huong Giang 2501 Học sinh Thành viên

  Bài viết:
  35
  Điểm thành tích:
  21
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Trường học/Cơ quan:
  thcs Phú Diễn

  Question 131: So little _________ about mathematics that the lecture was completely beyond me.
  A. I have known
  B. I knew
  C. do I know
  D. did I know
  Question 132: __________so aggressive, we'd get on much better.
  A. She was not
  B. Weren't she
  C. Had she not
  D. If she weren't
  Question 133: Mary: __________.
  Kate: Oh, thank you. I just got it yesterday.
  A. When have you got this beautiful dress?
  B. You've just bought this beautiful dress, haven't you?
  C. How a beautiful dress you're wearing!
  D. That's a beautiful dress you have on!
  Question 134: A washing machine of this type will certainly________ normal domestic use.
  A. stand up for
  B. come up with
  C. get on to
  D. take down with
  Question 135: I studied English for four years in high school. ________ had trouble talking with people when I was traveling in the US.
  A. Therefore,I
  B. Otherwise, I
  C. Although I
  D. However, I
  Question 136: ________in the atmosphere is the temperature falling below freezing.
  A. Frost is produced
  B. Frost produces
  C. What produces frost
  D. What is frost produced
  Question 137: He said that the plane had already left and that I________ an hour earlier.
  A. must have arrived
  B. had to arrive
  C. should have arrived
  D. was supposed to arrive
  Question 138: There seems to be a large ________ between the number of people employed in service industries, and those employed in the primary sectors.
  A. discriminate
  B. discretion
  C. discrepancy
  D. distinguish
  Question 139: British and Australian people share the same language, but in other respects they are as different as ________.
  A. cats and dogs
  B. salt and pepper
  C. chalk and cheese
  D. here and there
  Question 140: There are many opportunities for career________if you work for that company.
  A. system
  B. progression
  C. succession
  D. sequence
   
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY