Nhiệt Nhôm

T

triaiai

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

2 bài này em giải hơi lâu, thầy có cách nhanh không ạ
Bài 1:Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm hoàn toàn m(g) hỗn hợp A gồm Al và FeO, thu chất rắn B, cho B vào dung dịch NaOH dư, thấy không có khí bay ra, và thu được 24g chất rắn D.
Cho D vào dung dịch HNO3l, dư thu 10g khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Tìm m
A. 34,2 B. 17,1 C. 24,3 D. 51,3
Bai2:Trong quá trình sản xuất nhôm thu được m1(kg) Al, và sản phẩm phụ là khí CO duy nhất.
Cho khí này tác dụng hết với m2(kg) Fe2O3, t0, sau phản ứng thu 13,92kg hỗn hợp chất rắn X, hòa tan X
vào dung dịch HNO3l, dư, thu 728 l khí N2O (đkc) sản phẩm khử duy nhất. Tìm m1 và m2.
A. 2,34 và 16 B. 6,63 và 11,84 C. 6,63 và 16 D. 2,34 và 11,84
 
H

hocmai.hoahoc

Hướng dẫn
Bài 1:
B vào dung dịch NaOH dư, thấy không có khí bay ra=> Al hết.
mD=mFe+ mFeO, 3nFe(D) +nFeO(D) = 3nNO => nFe(D), nFeO(D) => m
Bai2:
Áp dụng bảo toàn electron: 2nCO(phản ứng) =8nN2O
m2 = mX + mO, (nO =nCO(phản ứng))
m1????
 
Top Bottom