Sử 12 Nhiệm vụ trung tâm

song bích . com

Học sinh
Thành viên
10 Tháng tám 2022
82
101
21
17
Bình Thuận

Võ Nguyễn Thu Uyên

Cựu Phụ trách nhóm Sử|CV nhiệt huyết|Cựu CN CLB Sử
Thành viên
20 Tháng ba 2017
4,208
12,676
991
Thành phố Hà Nội
Nghệ An
Học viện Ngân Hàng
Nhiệm vụ trung tâm của toàn Đảng, toàn dân ta trong thời gian từ Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Đông Dương ( tháng 05 năm 1941) đến trước khi tổng khởi nghĩa tháng tám 1945 bùng nổ là gì
song bích . comCảm ơn bạn đã tham gia thảo luận tại team Sử. Sau đây mình xin gửi đến bạn bài làm tham khảo của mình nhé!
+ Ngày 28 – 1 – 1941, Nguyễn Ái Quốc về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng. Sau một thời gian chuẩn bị, Người chủ trì Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Pác Pó (Cao Bằng) từ ngày 10 đến ngày 19 – 5 – 1940, cụ thể:
+ Hội nghị khẳng định nhiệm vụ trước mắt của cách mạng là giải phóng dân tộc. Tiếp tục tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất, nêu khẩu hiệu giảm tô, giảm thuế, chia lại ruộng công, tiến tới thực hiện người cày có ruộng. Hội nghị chỉ rõ sau khi đánh đuổi đến quốc Pháp – Nhật sẽ thành lập Chính phủ nhân dân của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
+ Hội nghị quyết định thành lập Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh thay cho Mặt trận Thống nhất Dân tộc phản đế Đông Dương, thay tên các hội Phản đế thành hội Cứu quốc và giúp đỡ việc thành lập Mặt trận ở các nước Lào, Campuchia.
+ Xác định hình thái của cuộc khởi nghĩa: đi từ khởi nghĩa từng phần tiến lên tổng khởi nghĩa và nhấn mạnh: chuẩn bị khởi nghĩa là nhiệm vụ trung tâm của toàn Đảng, toàn dân.
=> Nhiệm vụ trung tâm của toàn Đảng, toàn dân ta trong thời gian từ Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Đông Dương ( tháng 05 năm 1941) đến trước khi tổng khởi nghĩa tháng tám 1945 là: Chuẩn bị khởi nghĩa.
Chúc bạn ngày mới tốt lành và đừng quên vote cho câu trả lời bạn cảm thấy hay và hữu ích nhất đối với bạn nhé^^
Trên đây là phần trả lời của mình, bạn có thể tham khảo qua. Bên cạnh đó, bạn nên tham khảo thêm các câu trả lời khác (nếu có) và xem lại nội dung bài học trong SGK để có một bài hoàn chỉnh nhé! Nếu có bất kì thắc mắc nào, bạn có thể cmt ngay phía dưới, mình sẽ hỗ trợ nhiệt tình.
Và bạn có thể tham khảo thêm kiến thức cơ bản các môn khác tại : TỔNG HỢP kiến thức cơ bản đến nâng cao tất cả các môn
 
Top Bottom