Hóa 9 Nhận biết

thaovkb

Học sinh chăm học
Thành viên
1 Tháng mười một 2013
39
10
56
21
Hà Nội
THPT Mê Linh

An Nhã Huỳnh

Học sinh chăm học
Thành viên
27 Tháng chín 2017
399
503
139
20
Quảng Ngãi
Trường THCS Bình Chánh
Hãy trình bày phương pháp hóa học để nhận biết hai chất rắn màu trắng là: Na2O và P2O5. Viết PTPƯ minh họa.
cho 2 chất rắn vào H2O thu được 1 axit và 1 bazo
Na2O+H2O----->2NaOH
P2O5+3H2O----->2H3PO4
cho 2 dd vào quỳ tím.
+1 hóa xanh: NaOH
+1 hóa đỏ: H3PO4
 
Top Bottom