Nhận biết ?

V

voldermort96

V

vudieulinh9cvl@gmail.com

Cho 5 chất rắn vào nước cất dư , Trích mẫu thử ta có
+N1: các chất tan là : BaO , Na2SO4, NaCl
PT : BaO + H2O ---- Ba(OH)2
+N2: các chất ko tan là : MgO , Al2O3
Cho N1 tác dụng với N2 ta có
Al2O3 + Ba(OH)2 +H2O ---- Ba(AlO2)2 + 2H2O
nên ta nhận ra được Ba0, Al2O3 (Mg0 ở N2 ko có hiện tượng nên cũng phân biệt được)
Tiếp tục cho Ba(OH)2 vừa nhận ra tác dụng với Na2S04 và NaCl có
PT : Ba(OH)2 + Na2SO4 ----- 2NaOH + BaSO4 (kết tủa trắng)
còn lại là NaCl ko co hiện tượng gì
Good Luck......
 
Top Bottom