Nhận biết

S

songlacquan

nguyennhatlinh said:
Dùng HCl nhận biết đc bao nhiêu chất: BaCO3 , BaSO4 , Na2CO3 , Na2SO4, NaCl
mí bài nhận biết này thường là được hết
ví dụ bài này
dùng HCL nhận biết dc 3 nhóm
1. kô phản ứng: NaCL; Na2SO4
2. có khí : BaCO3 và Na2CO3 ==> thu 2 dd BaCL2 và NaCL
3. tủa: BaSO4

lấy 1 trong 2 dd ở nhóm 2, cho phản ứng với nhóm 1, nếu may mắn chọn phải BaCL2 thì nhận ra ngay Na2SO4 ===> nhận biết dc cả 4 chất trong 1 và 2. nếu chọn phải NaCl thì kô sao, 1 và 2 đều không phản ứng ==> nhận dc 2 chất nhóm 2, lấy BaCL2 để phân biệt 1 là xong :D
 
Top Bottom